Arbetslösheten i Degerfors fortsätter växa

4182516778

Degerfors kommun såg under juni en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Kommunen har passerat snittet i Örebro län och har nu högre arbetslöshet.

Under juni månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 8,9 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,5 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten.

2377957089Sett till antalet personer betyder det att 379 av 4 258 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (20 fler än i juni i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Degerfors är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2019 har arbetslösheten gått upp från 7,2 till 8,9 procent.

Degerfors mot strömmen
Degerfors går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Degerfors hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (8,9 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,4 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 183 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Klyftorna växer
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,8 procent i Degerfors under juni månad, motsvarande 181 av 651 personer. Det är 1,0 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+19 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,9 procentenheter i Degerfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,5 procentenheter).

Ungdomsarbetslösheten fortsätter öka
Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,3 procentenheter). I juni var 16,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 74 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sju personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Degerfors stigit 18 månader i följd (upp från 10,1 procent i december 2019 till 16,3 procent nu).(Newsworthy)