Ny ordförande i valberedningen

stina
Kommunfullmäktiges valberedningsordförande, Lennart Johansson (S), var den ende som fick sitt uppdrag återkallat under fullmäktiges sammanträde. Till ny valberedningsordförande valdes Stina Borjo (V).

Förutom då det gäller ledningen för socialnämnden (se separat artikel) kommer socialdemokraternas kuppartade uttåg ur samarbetet med degerforsvänstern få ringa betydelse för arbetet i nämnder och styrelser.

Med utgångspunkt från händelserna vid senaste kommunfullmäktige kommer partiernas representationer i nämnderna att ses över under sommaren. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag då det gäller presidieposterna (ordföranden och vice ordföranden i en nämnd).

Nödvändigt med snabbt byte
Till det arbetet behövs en ordförande som tillhör det styrande blocket, därför var det nödvändigt med ett snabbt byte på posten. Borjo har flerårig erfarenhet sedan tidigare av rollen som fullmäktiges valberedningsordförande.

Nu är det politiska arbetet lugnt över sommaren med få eller inga möten inplanerade. Om inget oförutsett händer, naturligtvis. De som kommer få gå i höst kommer troligen få sitta kvar under sommaren.

Preliminärt är det bara två personer som sitter på ”utgående kontrakt”, för att använda fotbollsspråk. Det är de sista kvarvarande socialdemokratiska nämndordförandena Patrik Renberg och Franz Maretta, servicenämnden respektive bygg- och miljönämnden. Dessa kommer få lämna sina uppdrag vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.