Okunnigt om Fågel Fenix

fenix
Att bli liknad vid Fågel Fenix är knappast något ondsint tillmäle eller öknamn, som Johanna Svärd (S) tycks tro. Villfarelsen beror på en lucka i allmänbildningen.

Det var Peter Pedersen (V) som använde Fågel Fenix som en liknelse för att beskriva Svärds politiska vinglande i kommunalpolitiken. Det gjorde han i samband med en intervju. Under fullmäktiges fortsättningsmöte på tisdagen trodde sig Svärd veta att Pedersen därmed givit henne ett kränkande tillmäle och ville mästra honom för det.

Myterna kring Fågel Fenix är många och är spridda över hela den gamla världen. De har funnits långt före kristendomen, som även den adopterade pippin. I kristendomen symboliserar Fågel Fenix bland annat återuppståndelsen.

Återföds
Uppenbarligen har detta dock inte nått Svärds föreställningsvärld. De flesta myter går ut på att när den purpurfärgade Fågel Fenix lägger sig ner för att dö, brinner fjäderfäet upp. Bara för att återfödas ur askan, ståtligare än någonsin.

I samband med kommunfullmäktige i maj fick Johanna Svärd av kommunfullmäktige sparken som ordförande i socialnämnden beroende att hon under 2020 drog över budgeten med 45 miljoner kronor. Samtidigt begärde hon att få lämna samtliga sina politiska uppdrag i kommunen.

Dessa skulle hon befriats från vid sammanträdet den 14 juni. Men samma dag som mötet hölls drog hon plötsligt tillbaka sin begäran om entledigande.