Fortsatt högre arbetslöshet i Degerfors

Åtta av tolv kommuner i Örebro län såg en ökande arbetslöshet i mars. Degerfors var en av de kommuner i länet där ökningen var störst.

Under mars månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 9,0 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,9 procentenheter). Även i Örebro län stiger arbetslösheten.

arbetslshet mars 2021

Sett till antalet personer betyder det att 386 av 4.289 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (90 fler än i mars i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Degerfors är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2019 har arbetslösheten gått upp från 7,2 till 9,0 procent.

Degerfors hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (9,0 procent i kommunen, jämfört med 8,8 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,9 procent), medan Hällefors har den högsta (13,0 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 176 personer behöva sysselsättas.

Värst bland utlandsfödda och unga
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,9 procent i Degerfors under mars månad, motsvarande 173 av 643 personer. Det är 2,5 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+30 om man räknar personer).

arbetslshet mars 2021 utlandsfdda

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,9 procentenheter i Degerfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Degerfors som i andra kommuner i Örebro län. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Degerfors så minskar den i Örebro län. Jämfört med mars förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 0,1 procentenheter (till 24,0 procent).

arbetslshet mars 2021 unga

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+5,5 procentenheter). I mars var 14,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 66 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 27 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Degerfors stigit 15 månader i följd (upp från 10,1 procent i december 2019 till 14,8 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,5 procentenheter. (Newsworthy)