Så fördelas föreningsbidragen 2021

slantar

Här är listan på hur verksamhetsbidragen fördelas 2021.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade på sitt möte den 5 maj om hur årets föreningsbidrag fördelas. Två föreningar, Svartå Folkets hus och Nysunds bygdegårdsförening, saknas. De båda föreningarna har inte kommit in med de handlingar som behövs. Pengarna — 7.000 kronor vardera — finns dock reserverade och kan betalas ut vid senare tillfälle under året. Idrottsföreningar ingår inte i den här potten.

Peter Nyström (SD) reserverade sig mot beslutet att ABF skulle ha något bidrag alls. Anledningen är en schism mellan SD och ABF i Ockelbo.

HELA LISTAN

1. Föreningar med ungdomsverksamhet:
Rädda Barnen 2 250
VKU (Vallakyrkans ungdom) 5 000
Brokyrkans Unga (Nys-Rud SMU) 7 000
2. Hembygdsföreningar:
Degerfors hembygdsförening 15 000
Svartå hembygdsförening 15 000
Fören. Knutsbols hembygdsgård 15 000
Nysunds Hembygdsförening 15 000
3. Kulturföreningar:
Degerfors musikkår 15 000
Korpen 15 000
Konst runt Möckeln 5 000
Konstateljén 5 000
Letälvsgillet 10 000
4. Studieförbund:
ABF (Arbetarnas bildningsförbund) 18 224
Bilda 20 111
Folkuniversitetet 627
Sfr (Studiefrämjandet) 98 673
SV (Studieförbundet Vuxenskolan) 56 350
NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 43 750
Mbs (Medborgarskolan) 0
Sensus 1 573
KBV (Kulturens bildningsverksamhet) 3 860
SISU 35 000