Kohandel om Stora Valla? Inte en chans!

kohandel

Tidningsuppgifter gör gällande att diskussioner om en politisk kohandel mellan vänstern och socialdemokraterna skulle förekommit. Uppgifterna går ut på att (S) skulle gått med på naturgräs på Stora Valla. I gengäld skulle (V) gå med på att ge socialnämndsordförande Johanna Svärd (S) ansvarsfrihet för nämndens katastrofår 2020. Vänsterpartiet dementerar starkt att några sådana uppgörelser någonsin varit aktuella.

Från degerforsvänsterns sida har inte liknande uppgörelser ens diskuterats i partiet, bekräftar flera företrädare.

Vad som skedde under året 2020, precis som 2019, bär den dåvarande koalitionen mellan (S), (M), (C) och (L) det totala ansvaret för. Vänstern var i stenhård opposition mot vad som skedde och har inget ansvar för detta. Under åren drog socialnämnden över sin budget med 67 miljoner kronor, vilket hela kommunen lider av idag.

Den nuvarande överenskommelsen mellan vänstern och socialdemokratera om att tillsammans försöka rensa upp i kommunens svårigheter skrevs under den 9 januari 2021 och handlar i huvudsak om ge kommunen realistiska budgetar för 2021 och 2022. Där sägs inte ett ord om att vänstern skulle ge (S) "förlåtelse" för katastrofåren innan, då (S) tillsammas med borgarna försökte styra kommunen.

J.A.


FOTNOT. Begreppet "kohandel" tillkom 1933 då socialdemokraterna fick igenom ett antal reformer gällande arbetslöshetsbekämpningen i riksdagen med hjälp av dåvarande bondeförbundet. I gengäld fick bondeförbundet bland annat igenom att det reglerade priset för smör höjdes.