Fler tvingas vänta längre på operation i länet

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Örebro län är långa väntetider betydligt fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under mars fick 44 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Örebro län. Det är rejält fler än en typisk marsmånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 32 procent).

waits overall by region rebro ln 2021 03 01

I praktiken innebär det att 2 979 av de 6 770 patienter som under månaden väntade på operation i Örebro län tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Örebro län är ändå att färre patienter tvingades vänta längre än 90 dagar i mars än i början av pandemin (−12 procentenheter jämfört med april–juni 2020).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Värst inom ortopedin
SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med mars. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i mars.

Sammanlagt väntade 6 770 patienter på operation i Örebro län under mars månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom ortopedi. Här tvingades 55 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+41 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som utprovning av hörapparat, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (7 procent). (Newsworthy)