Kuratorn som analyserar kommunstyret 2019-20

hos kuratorn

Nej. Det är inte alltid som kuratorn är stödjande och förstående. En kurator kan också vara starkt kritisk. Den här gången är det koalitionen som styrde kommunen 2019-2020, som sätts under lupp.

Det är skolkuratorn på Stora Vallaskolan, Inger Hansen, som i ett öppet brev summerar sina upplevelser av koalitionsstyret 2019-2020. En period då regeringspartierna (S), (M), (C) och (L) misslyckades med det mesta.

Brevet är riktat till kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kommundirektören samt förvaltningscheferna för kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Det är en svidande uppgörelse med följderna av koalitionens förda politik.

gra linje

quoteSom medarbetare här i Degerfors kommun så har jag alltid
tidigare känt mig delaktig och haft insyn i olika
förändringsprocesser, vilket jag inte känner att jag har haft
under de senaste åren!

gra linje

Under åren 2019-2020 förvandlades Degerfors till en tystnadskultur, menar Inger Hansen. Vidare beskriver hon märkliga turer kring flera chefsbyten och påpekar att oerhört mycket kompetens och erfarenhet har gått förlorad sedan januari 2019.

Här kan du läsa hela det öppna brevet!