Här kan du läsa hela revisionsrapporten!

kommunhusmed paragraf1

Revisorerna rekommenderar att socialnämnden inte ska ha ansvarsfrihet för 2020. Kommunstyrelsen får grava anmärkningar för sin bristande uppsiktsplikt.
Vad händer nu? Vi förklarar gången och publicerar hela revisionsrapporten.

När kommunfullmäktige sammanträdde måndag den 26:e april skulle man ta ställning till den revisionsrapport som vi publicerar här.

Revisorerna är kommunfullmäktiges egna revisorer och har i uppdrag att granska verksamheterna i styrelser och nämnder åt just fullmäktige. När det gäller 2020, som rapporten handlar om, ger revisorerna hård kritik mot vissa verksamheter.

De flesta nämnder och styrelser var det inga problem med. De fick också sin ansvarsfrihet på fullmäktigemötet utan diskussioner.

Men revisionsberättelsen är en rekommendation till fullmäktige, som själva måste fatta ett beslut om vad som ska göras. Man kan göra precis som revisorerna rekommenderar, man kan välja andra lösningar eller helt strunta i revisorerna påpekanden. Här är fullmäktige allsmäktigt.

Extra fullmäktige i maj
Men ingen ska straffas ohörd. Enligt lagen måste socialnämnden och kommunstyrelsen få möjlighet att försvara sig inför fullmäktige. Det ska man göra skriftligt innan fullmäktige beslutar sig.
Det hade man ingen chans att hinna innan fullmäktigemötet.

För att påskynda processen hålls därför ett extra fullmäktige måndag 24 maj. Där ska fullmäktige ta del av svaren från kommunstyrelsen och socialnämnden innan man tar beslut i ansvarsfrågan.

Nekas någon eller några ansvarfrihet kan dessa personer på sittande möte och med omedelbar verka få sparken från sina uppdrag.