loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Lyhyt yhteenveto suomeksi

Avaamme lisää esikouluja,
Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy.

Ei vähemmän — vaan parempia kouluja,
kaikki koulut tulee olla jäljellä. Tyrmäämme ajatuksen suuresta keskuskoulusta.

Vaihtelevia asumismuotoja vanhuksille,
tarvitsemme eri asumismuotoja, dementia- ja hoivaosastoja, riippuen hoitovaatimuksista.

finlandSuomalainen vanhustenosasto kohta toteutettu
■ ■ ■ Syksyllä avaamme osaston jolla on suomalainen profiili – tämä on toivomus meidän suomenkielisiltä asukkailta. Osasto tulee edistämään suomalaista kulttuuria, esimerkiksi suomalaista juhlaruokaa, musiikkia, kirjoja ja lehtiä. Sisustuksen teema tulee olemaan ”sinivalkoinen”.

Otamme käyttöön senioritiimin
■ ■ ■ Monikielinen senioritiimi tulee vierailemaan kotiavusta nauttivien vanhusten luona jotka tuntevat olonsa yksinäiseksi tai jos ruokahalu on heikko. Tiimi tulee koostumaan eläkeläisistä jotka pitävä ruuanlaitosta ja kanssakäymisestä.

Lisätty tuki lapsille ja nuorille,
lyhentääksemme nuorten laitoshoitoaikaa haluamme panostaa ”kotipaikkakuntaratkaisuihin”. Avohoidon kautta saamme yksilölle parempia tuloksia, myös kustannukset laskevat.

Medborgarplatsenin kehitys,
tori ympäristöineen kaipaa kohennusta. Coop-talon yläosaa tarvitaan jotta voimme rakentaa kohtuuvuokraisia, pienempiä asuntoja ja julkisivua tullaan ehostamaan.

Rakennamme uuden liikuntahallin,
meidän menestyksekkäät joukkueet kilpailevat tänään vapaista halliajoista. Siksi tulemme, mikäli tarve vaatii, pikemmin rakentamaan uuden liikuntahallin Stora Valla-alueelle.

Taistelemme Karlskogan sairaalan puolesta
■ ■ ■ Synnytyslaitoksen kesäsulkemiset uhkaavat tulevaisuudessa koko akuuttisairaalan tulevaisuutta. Vaadimme että poliittisia päätöksiä seurataan ja että sairaala tulee tulevaisuudessa olemaan auki vuodet ympäri.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER