loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Fotboll - det enda svensken vet om Degerfors (nästan)

Tendensor

Först kommer fotboll. Sedan ingenting. Därefter ingenting. Så ser det ut när svenska folket tillfrågas om vad de vet om Degerfors.
Förra året genomförde företaget Tendensor på uppdrag av kommunen en attityd-undersökning med mål att sammanställa ett attraktionsindex för varumärket Degerfors. 924 personer i åldern 18 till 64 år tillfrågades.
    Det svensken i första hand förknippar Degerfors med är fotboll. Det svarade 217 personer. Som tvåa kom svaret att det är en bruksort eller småstad. Så svarade 85 personer. Nästan lika många, 77 personer, förknippade kommunen med järnverket eller industri eller företagande.
    Kända personer från Degerfors svarade 50 tillfrågade i undersökningen.

Var fjärde svensk har besökt Degerfors
27 svarande förknippade av någon anledning Degerfors med deg och bullbak. En fler än de som förknippade namnet med Sveafallen och jättegrytorna.
    En av fyra svenskar känner till Degerfors i någon mån och ungefär lika stor del av befolkningen har besökt kommunen någon gång.
    Attityderna till Degerfors är överlag neutrala eller något positiva. Resultatet hänger ihop med den låga kännedomen, konstaterar Tendensor, som även testat om om de tillfrågade kunde pricka in kommunen på en sverigekarta.
    Det gick sådär. Bara var femte lyckades pricka rätt eller pricka någon av grannkommunerna.

Läge, tillgänglighet och natur
De viktigaste attraktionsfaktorerna för Degerfors är det geografiska läget, tillgängligheten och naturen, säger undersökningen.
    Tilltron till Degerfors framtida utveckling är blandad, men någon krisstämpel finns inte, konstaterar man.
    Kommunen får ett blygsamt samlat attraktionsindex av undersökningen. Det som drar upp betyget är attityder. Men betyget dras ner av en låg kännedom och svag rekommendationsbenägenhet.
    Degerfors hamnar på 40 poäng, vilket kan jämföras med Karlskoga, där samma undersökning gav 46 poäng. Högsta uppmätta attraktionsindex med den här mätmetoden fick Helsingborg med 63 poäng. Långt ifrån alla kommuner i landet har gjort undersökningen.

Hela materialet kan du läsa här!

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER