loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

BB öppet året runt!

kommentaren logga
Kampen om Karlskoga BB har pågått sedan 1980-talet, då avdelningen stängdes under några år. Folkliga protester bidrog till att avdelningen öppnades igen och den har därefter visat en god utvecklingskurva med goda resultat och stor nöjdhetsgrad, bl.a. hos de som valt att föda barn där.

Karlskoga lasarett
Men när avdelningen, som innefattar BB, gynekologisk vård och förlossning, inplacerades i en gemensam länsklinik med motsvarande verksamhet på Universitetssjukhuset i Örebro påbörjades samarbetet med att sommarstänga Karlskoga-avdelningen! Detta sker för tredje året i rad sommaren 2018.
    Ansvariga regionpolitiker hänvisar åter-kommande till en politisk överenskommelse om att länet ska behålla sina tre akutsjukhus och två förlossningsavdelningar. Många, däribland (V) i Degerfors, anser inte att sommarstängningar går i linje med överenskommelsen utan snarare hotar denna.

Politisk vilja i klartext
Sommarstängningarna gör verksamheten mindre attraktiv för flera yrkeskategorier och försvårar möjligheten att behålla och rekrytera nödvändig personal.
    Efter ett hårt politiskt och folkligt tryck har regionledningen beslutat att utreda vad som krävs för att slippa fortsatta sommarstängningar. Det är ett steg i rätt riktning.
    Men den politiska viljan måste uttryckas i klartext: det gäller att ta fram de åtgärder och resurser som krävs för att säkerställa och utveckla en kvalitativ verksamhet nära länets invånare, vilket innebär att Karlskoga BB från och med 2019 ska hållas öppet året runt. Vi accepterar inte taktiska dribblingar, som syftar till att förskjuta frågan till efter höstens val.

En röst på Vänsterpartiet är en röst för att Karlskoga BB ska vara öppet året runt!

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER