loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

(S) lämnar väljarna i sticket - ger inga besked före valet

SISTA LOPET
GRISEN I SÄCKEN.
Socialdemokraterna i Degerfors ger inga svar om sin politik före valet. Väljarna får vänta till efter valdagen. Först då ska man återkomma med preciseringar.

Det är det enda besked som kommer från (S). Försök att få till stånd debatter och diskussioner med partiet har varit fruktlösa. ”Det är det nya fullmäktige som tar ställning till budget senare i höst”, meddelade partiordföranden Muris Beslagic när han avvisade erbjudandet om ekonomisk debatt med degerforsvänstern.
    Det är ett formellt riktigt påpekande. Dock hade det varit en fördel för de som ska utse detta nya fullmäktige, väljarna, att få ta del av alternativen. Om det ens finns något socialdemokratiskt sådant.
    Faktum kvarstår att så sent som i juni fastställde ett enigt fullmäktige ramarna för budgeten de närmaste åren. En ny budget snyter dessutom inte ett nyvalt fullmäktige ur näsan under ett par höstmånader.
ygemancitat
(S) trovärdighet då det gäller budgetarbetet i allmänhet är till råga på allt rejält skadskjutet. Till skillnad från sin gruppledare i riksdagen, Anders Ygeman, har (S) i Degerfors tagit lätt på uppgiften:
    2018 års budget fastställdes på fullmäktiges novembermöte 2017. Samtidigt antogs en plan för 2019-2020. (S) hade inte ett enda yrkande.
    För 2017 lade (S) inte heller något budgetförslag. Däremot ville man frysa 10 miljoner kronor ur budgeten och avvakta en tänkt utredning av en "oberoende granskare" som skulle tala om för kommunen var de behövde pengarna bäst.
    När budgeten för 2016 beslutades på fullmäktiges decembermöte 2015 yrkade socialdemokraterna bifall till liggande förslag. Dock hade man ett antal mindre tilläggsförslag som tillsammans skulle kosta kommunen ytterligare cirka en miljon kronor.
    Det enda ”besked” (S) har gett då det gäller ekonomin för 2019 är att det ska ske ”omprioriteringar”. Vad detta innebär får i vart fall inte väljarna veta före valdagen.

Inget svar om tvålärarsystemet . . .
Konkret säger (S) i sitt valmaterial att man vill utveckla tvålärarsystemet. I andra sammanhang har det framkommit att detta även skulle innefatta årskurs 7-9 på Stora Vallaskolan.
    En bra tanke. Som skulle kosta någonstans mellan 12 och 16 miljoner kronor årligen. Någon skattehöjning vill inte (S) ha. Var dessa pengar skulle komma ifrån får inte väljarna svar på.
    Vad ska prioriteras bort: speciallärare, skolpsykologer eller fritidshemmens öppettider? Eller vill (S) sälja vår gemensamma egendom? Något av våra kommunala bolag kanske får en prislapp? Ingen vet.

. . . eller Västergården
Vidare anser (S) att något ska göras med matserveringen på Västergården. I början av valrörelsen deklarerade partiet att man i god tid före valet skulle precisera vad.
    Med timmar kvar tills vallokalerna öppnas saknas fortfarande dessa preciseringar. Detta trots att partiet betraktar frågan som den viktigaste i hela den lokala valrörelsen.
ekonomi2
En ekonomi i balans
Socialdemokraterna skriver i sitt valmaterial att kommunens ekonomi inte är i balans. Det är direkt felaktigt.
    Under de sju senaste åren, när Vänsterpartiet styrt, har kommunen sammanlagt gått med vinst med 21 miljoner kronor Endast ett av åren visade minussiffra och då med 1,3 miljoner kronor.
    Det kan jämföras med de två sista åren (S) styrde, 2009-2010. Då gick kommunen back med 15,5 miljoner, ett elände som vänstern fick ärva och ta itu med.

Vill ha utredning om centralskola
Alla partier i Degerfors påstår sig numera värna om kommunens skolor. Så har det inte lalltid låtit. Borgare och socialdemokrater var tidigare eniga om att Strömtorpsskolan skulle rivas. Svartå skola har också varit hotad av stängningsförslag.
    Men går det att lita på de nyfrälsta skolkramarna? Varför vill till exempel (S) då ha en utredning om en centralskola i kommunen, något som vänstern stoppade tidigare i år? Inte heller det har väljarna getts något svar på.

Varför Business Region Örebro?
Då det gäller svengelskkingande Business Region Örebro, som av någon anledning ska förkortas till BRO, påpekar (S) att Degerfors är den enda kommunen i länet som står utanför. Det vill man ändra på. Varför?
    Kostnaden för att vara med i BRO skulle för Degerfors del bli cirka 100.000 per år. Vad får man för dessa pengar? Degerforsvänstern har inte hittills inte kunnat hitta några som helst fördelar.
    Då det gäller företagsklimatet står sig Degerfors mer än väl utan att vara med i BRO. Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i alla landets 290 kommuner årligen. Vid senaste mätningen, 2017, hamnade Degerfors på plats 104. På sjätte plats av länets tolv kommuner. Före Örebro, Karlskoga, Hallsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora. På de två senaste åren avancerade Degerfors 120 placeringar i tabellen!

Vill satsa på vägunderhållet
(S) säger sig vilja satsa mer på vägunderhållet i kommunen och vem vill inte det? Här har dock partiet ett svårt trovärdighetsproblem. Vänstern har avsatt 2,5 miljoner kronor i budgeten årligen på kommunens gator de närmaste åren. De senaste åren (S) styrde kommunen utsattes gatuunderhållet för stentuffa besparingar och var nere på 300.000 per år.
asfalt
Skillnaden på underhållet av vägarna mellan (S)- och (V)-styret.

Vädjar om Catre Blanche
Att ett parti går ut och vädjar till väljarna om Carte Blanche — "rösta på oss så ska vi efter valet tala om hur vi ska göra"  — är ovanligt, för att uttrycka sig diplomatiskt. Mot detta kan ställas degerforsvänsterns konkreta utfästelser i årets valrörelse och som kommer att genomföras om väljarna ger partiet nytt förtroende. En röst på Vänsterpartiet i Degerfors är en röst för:
■ ■ ■ att Karlskoga lasarett och dess BB är i verksamhet året och dygnet om
■ ■ ■ att de äldre med störst behov garanteras bra bostad, vård, omsorg, näringsriktig mat och sociala aktiviteter
■ ■ ■ att skolan fortsätter att utvecklas för elevernas bästa
■ ■ ■ att den höga standarden på förskoleverksamheten säkras
■ ■ ■ att olika idrotter får goda förutsättningar för träning och tävlingar
■ ■ ■ att de kommunala bolagen behålls och utvecklas och levererar fortsatt kvalitativ verksamhet med goda resultat
■ ■ ■ att musikskolan är avgiftsfri för ungdomar
■ ■ ■ att tätortsnära skogar skyddas
■ ■ ■ att upprustningen av våra vägar fortsätter
■ ■ ■ att Degerfors står för jämlikhet, jämställdhet, rättvisa och solidaritet
■ ■ ■ att kunna vara säker på att vallöften hålls.
sammandrag
Degerforsvänstern ger konkreta svar i årets valrörelse.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER