loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Så vill (V) satsa på äldrevården

vastergarden
ÄLDREVÅRD. Fler aktiviteter, fler boendeformer, seniorteam. Vänsterpartiet i Degerfors går till val på en rad punkter då det gäller att förbättra situationen för många äldre i kommunen.
    I ett debattinlägg i lokalpressen har ordföranden och vice ordföranden i socialnämnden, Anita Bohlin Neuman och Monica Littorin, båda (V), förklarat planerna.

Vi återger här inlägget i sin helhet:


 citatDen äldre befolkningen i Degerfors kommer att behöva ett varierat utbud av boende beroende på de olika behov den enskilde har. Trygghetsboende, alternativt regeringens nya mellanboende är boendeformer som kan komma ifråga. Fler särskilda boendeplatser (SÄBO) behöver också öppnas på de våningar som idag används som kontor på Västergården.

Vi i Vänsterpartiet ska skapa ett aktivitetscenter i de gemensamma lokalerna på Västergården. Det kommer att bli temadagar, rörelse/dans, pizzakvällar, pubkvällar, matlag tillsammans med seniorteamet. Inom kort kommer vår första fotbollskväll att anordnas på Västergården. Populära aktiviteter som ”guldkant”, kulturträffar för våra finska vårdtagare kommer att fortsätta. Även vårt uppskattade samarbete med Mötesplatsen.

maFör personer med hemtjänst som känner sig ensamma, som har minskad aptit, vill vi införa Seniorteam. Teamet kan komma på besök för en pratstund, promenad eller laga lite mat tillsammans. Seniorteamet ska vara flerspråkigt. Vi vill även kunna erbjuda olika hemtjänstinsatser utan föregående behovsprövning, det kan gälla larm, lunchlåda, städning.

Äntligen får vi i höst öppna en avdelning på Letälvsgården med finsk inriktning, där finsk kultur ska lyftas fram.

Ett klargörande angående maten som serveras till de boende på Västergården och Letälvsgården. Maten lagas i tillagningsköket på Letälvsgården, serveras sedan på de olika avdelningarna. Tre alternativa rätter på lunch och två alternativ till kvällsmålet. Maten är näringsberäknad och vi använder 30 % ekologisk mat. Maten får bra betyg av de äldre i Degerfors.

För personalen i äldreomsorgen fortsätter vårt heltidsprojekt. Målet är att de som önskar ska kunna arbeta heltid. I den processen hoppas vi även kunna minska antalet delade turer.
DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER