loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

(S) vägrar debattera ekonomisk politik

nya sedlar
EKONOMI. Socialdemokraterna vägrar ställa upp på ekonomisk debatt med degerforsvänstern. Det meddelade partiets ordförande Muris Beslagic bara några timmar efter att man fått inbjudan i torsdags. Därmed ger (S) inte väljarna möjlighet att ta ställning till de två huvudalternativen i kommunalvalet om en vecka.

I ett kortfattat svar på vänsterns inbjudan upprepar Beslagic vad han sade i kommunfullmäktiges lokaldebatt: "Det är nya fullmäktige som tar ställning till budget senare i höst." Med det anser han att debatten som avslutad.
    Att på det sättet mörka sig genom en valrörelse då det gäller ekonomiska frågor är omöjligt. Vi har granskat den ekonomiska politik (S) har drivit lokalt de senaste åren. Det finns många fler exempel på bristerna i den socialdemokratiska ekonomiska politiken, men här är några exempel:

degerforsenergi alsSkulle sälja Degerfors Energi
Den fråga som (S) drivit hårdast i den lokala valrörelsen i år är en återöppning av någon slags restaurang och/eller kafé på Västergården.
    Där kan det vara på plats att påminna om när socialnämnden inför budgeten för 2013 var eniga om beslutet att stänga. Förutom (V)-ledamöterna ställde sig (S)-ledamöterna Bjarne Rasmussen, Lennart Johansson och Mary-Anne Landberg samt (KD)-ledamoten Jan Johansson och (MP)-ledamoten Lena Lindqvist bakom beslutet.
    När sedan budgeten för 2013 slutligen skulle fastställas av fullmäktige, hade (S) fått kalla fötter och ändrat sig. Plötsligt hade man hittat möjligheter att finansiera en rad verksamheter och slippa besparingar. Bland annat genom att avskaffa samtliga nämnder och införa BUF-modellen. Och att sälja Degerfors Energi till Kemab i Karlskoga.

gamla brandstationen
Ville riva gamla brandstationen

Under 2014-15 stod en strid om vad som skulle göras med gamla brandstationen när den nya byggdes, (S) och flera andra partier var fast beslutna om att den gamla skulle rivas. En rivning skulle totalt ha kostat cirka en halv miljon. Att som (V) föreslå att fastigheten skulle utbjudas till försäljning, ansåg man som hopplöst. Så skedde dock och resultatet blev 400.000 extra i kommunkassan i stället för en kostnad på minst lika mycket för rivning.

ygemancitat
Inga egna budgetar

När budgeten för 2016 beslutades på fullmäktiges decembermöte 2015 yrkade socialdemokraterna bifall till liggande förslag. Dock hade man ett antal mindre tilläggsförslag som tillsammans skulle kosta kommunen ytterligare cirka en miljon kronor.
    För 2017 lade (S) inte heller något budgetförslag. Däremot ville man frysa 10 miljoner kronor ur budgeten och avvakta en tänkt utredning av en "oberoende granskare" som skulle tala om för kommunen var de behövde pengarna bäst.
    2018 års budget fastställdes på fullmäktiges novembermöte 2017. Samtidigt antogs en plan för 2019-2020. (S) hade inte ett enda yrkande.
    Så sent som i juni i år antogs ramarna för 2019 års budget, som fullmäktige ska fastställa senare i höst. Inte heller här ville (S) presentera några som helst egna förslag.
    Vid fullmäktiges lokalpolitiska debatt för en vecka sedan hävdade oppositionsrådet Muris Beslagic (S) att anledningen var att det är det nya fullmäktige, som väljs den 9 september, som ska besluta om nästa års budget.
    Det argumentet håller inte. Att ett nytt fullmäktige skulle kunna lägga om en hel budget ett par månader innan årsskiftet är praktiskt ogenomförbart.

Skattehöjningar eller nedskärningar?
De vallöften (S) gått ut med är vaga och svåra att räkna på. I början av valrörelsen lovade man till exempel att precisera vad man tänkt sig kring Västergården i god tid före valet. Med en vecka kvar har ingen precisering kommit.
    Angående tvålärarsystemet, som införts av (V) och som (S) säger sig vilja utveckla, gjorde Muris Beslagic ett försök till precisering av under den lokalpolitiska debatten: Det skulle även gälla Stora Vallaskolan.
    För att genomföra dessa två åtgärder, allt annat oräknat, skulle Degerfors behöva en skattehöjning på i runda slängar 50 öre.
    Om kommunen samtidigt höjer sparmålet från en procent till två procent, något som (S) argumenterat för, blir det ytterligare en 25-öring mer i skatt.
    Någon skattehöjning säger sig dock (S) inte vilja ha.
    Då återstår bara en möjlighet:
    Nedskärningar på andra områden.
    Om socialdemokraterna har sådana planer på nedskärningar eller inte är det ingen utanför partiet som känner till. Allra minst väljarna.
    Degerforsvänstern är inte principiella motståndare mot skattehöjningar, men anser att det ska finnas mycket goda skäl för sådana. Och de ska bygga på väl analyserade planer. Inget av dessa kriterier uppfylls i samband med de aktuella (S)-förslagen.
    Det finns därför all anledning för (S) att ge besked om sin ekonomiska politik innan valdagen — av respekt för väljarna!

J.A.

 

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER