loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Så vill vänstern styra vidare i Degerfors

fullmaktige peterVAL. Oppositionen i Degerfors mörkade allt vad ekonomi heter då fullmäktige debatterade lokalpolitik på sitt möte i måndags. Några siffror redovisades inte. Några egna budgetar har man inte presterat på åratal utan anslutit sig till de budgetar vänstern presenterat. Så ser det även inför 2019.
    Vänstern, däremot, redovisade vid debatten klart vad man gjort och vad man avser göra om väljarna ger partiet nytt förtroende.
    Kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V) sammanfattade det hela i sitt anförande under debatten.
    Vi återger här vad han sade.


citatValdagen kan ses som en kombinerad examensdag, där väljarna säger sitt om vad de olika partierna gjort under de senaste åren, och en kick-off för framtiden, där väljarna avgör vilken politik de vill se åren framåt.
Vänsterpartiet Degerfors har i olika nummer av vår tidskrift Degerforsaren tydligt redovisat vad vi genomfört på olika områden sedan vi tog över styret 2011 och i 24 punkter inför kommande val tydligt lyft fram en rad reformer på olika områden åren framåt om vi får förtroende att fortsätta styra.
    Vi tar bl.a. strid för:

• Karlskoga lasarett och dess BB
• Vi vill ha bättre skolor — inte färre.
• En rad åtgärder för barn/ungdomar: vi öppnar fler förskoleavdelningar, upprustning av lekparker, hyresfritt för ungdomsföreningar i kommunala anläggningar, hemmaplanslösningar med insatser hemma och i skolan som alternativ till institutionsvård.
• Våra äldre ska erbjudas ett varierat boende och vård/omsorg som utgår från de äldres behov, seniorteam, avdelning med finsk inriktning, fler sociala aktiviteter på Västergården.
• Bättre folkhälsa genom en satsning på anläggningar för idrott,till exempel ett nytt centralt motionsspår, ny idrottshall och fler näridrottsplatser på våra skolor.
• Fortsatt gott samarbete med utvecklingsgrupperna i Svartå och Åtorp för positiva lösningar, t.ex. LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
• Fortsatt arbete att utveckla centrum med möjlighet att bygga mindre lägenheter i överdelen av Coop-huset.
• Fortsatt upprustning av vägar och gång och cykelvägar.
• Skydd av tätortsnära skogar.
• Behålla och utveckla våra kommunala bolag.
• Fortsatt arbete med att förbättra företagsklimatet – ett arbete som sker i dialog med våra företagare.
• Satsning på Värmlandsbanan med dubbelspår och mötesplatser i syfte att höja sträckans spårkapacitet till nytta för såväl gods- som persontrafik.
• Vi fortsätter driva på för avgiftsfri kollektivtrafik.
• Vi arbetar för en regionalpolitik värd namnet i syfte att bryta den geografiska orättvisa som råder.

Hur ska ni finansiera era förslag?
I politiken ingår också att syna övriga partiets förslag. Det är emellertid inte helt enkelt, eftersom övriga partiets lokala valprogram med något undantag är mycket tunna. (S) får gärna precisera sina idéer runt Västergården, där det talats om café och lunchservering.      Ska alla som uppnått 67 år erbjudas skattesubventionerad lunch, vad kostar förslaget och hur ska det finansieras?
    Den samlade oppositionen har de senaste åren inte lyckats prestera något eget budgetalternativ, vilket innebär att alla partier de facto står bakom beslutade vänsterbudgetar.
    Sverigedemokraterna har inte presenterat några lokala frågor, åtminstone inte som jag sett hittills, och inte heller besvarat lokalpressens enkät på vad de olika partierna tycker i en rad sakfrågor.
    Socialdemokraterna går lokalt till val på tre punkter, men är mycket oprecisa vad man egentligen vill uppnå. Jag hoppas att denna debatt kan ge klarhet i vad förslagen egentligen står för. Prioriteringar är nödvändiga och vallöften ska kunna finansieras.

Vi håller vad vi lovar!
Degerforsvänstern gick till val 2010 och 2014 med tydliga vallöften, som vi i allt väsentligt också har levt upp till. Idag bygger vi lägenheter istället för att riva, skolresultaten har förbättrats påtagligt, företagsklimatet är bättre, befolkningen har ökat flera år i rad istället för att minska, de kommunala bolagen visar sammantaget historiskt höga resultat. Cykelvägen Kga-Dfs är på plats liksom en ny fjärrvärmepanna, ny räddningstjänststation, fiberutbyggnaden går snabbt, utvecklingen på Västra Möckelnstranden möjliggör permanentboende. Alla kommunens skolor är kvar liksom Folkets Hus. Dessutom har järnvägsstationen fått ett ordentligt lyft. Detta var några exempel på att vi levererat.

Vi lovar inte alllt till alla, men håller det vi lovar!

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER