loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Tandlös debatt när oppositionen mörkade om ekonomin

DEBATT. Nej. Mycket till debatt blev det inte när kommunfullmäktige diskuterade lokalpolitik på måndagskvällen. Oppositionen passade konsekvent på alla frågor om ekonomi och gav inga klara besked om någonting.
    Den väljare som hade hoppats få klarhet i hur oppositionen skulle vilja styra kommunen om de fick makten i valet blev rejält snuvad. Fullmäktiges lokalpolitiska debatt blev, i det hänseendet, ett lågvattenmärke. Den som gillar ryggdunkar och undanglidningar fick däremot sitt lystmäte mer än tillgodosett.
fullmaktige oversikt
Det blev en slätstruken och intetsägande valdebatt i kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V) gjorde i sitt anförande en genomgång vad partiet åstadkommit under sin åttaårsperiod vid makten. Och vilka nya mål partiet ställt upp för den kommande valperioden.
    Muris Beslagic, talesman för (S), valde i sitt anförande att berätta om vad hans parti skulle kunna göra mycket bättre. Det gällde skolan, äldrevården, vägarna och det mesta annat. Det han däremot inte gav något besked om var hur det skulle finansieras.
petermuris
Peter Pedersen (V) förväntade sig besked från Muris Beslagic (S) hur deras vallöften skulle finansieras. Men några svar blev det aldrig.

Socialdemokraterna har under flera år inte lyckats åstadkomma något riktigt budgetförslag. Inför 2019 är budgetramarna redan tagna. Inte heller då hade partiet några invändningar mot vänsterns förslag. Detta förklarade Beslagic berodde på att "det var valår" och att det är det nyvalda fullmäktige som skulle fatta beslut om budgeten senare i höst.

Svävande "omprioriteringar"
Därmed ansåg sig Beslagic ha löst frågan. Ett nyvalt fullmäktige skulle via "omprioriteringar" i budgetramarna, ett par månader före årsskiftet, få pengar till de socialdemokratiska hjärtefrågorna. Då partiet sedan tidigare deklarerat att de inte vill ha en skattehöjning och samtidigt till och med öka kommunens sparmål måste man därför skära kraftigt i ekonomin någon annan stans. Annars går ekvationen inte ihop. Men på den springande punkten kom inte några som helst besked från (S).
    Kanske någon förväntat sig svar på hur (S) tänker angående matserveringen på Västergården, som man lanserat som sin stora konkreta fråga i kommunalvalet. Redan i början av valrörelsen utlovade socialdemokraterna att man närmare valet skulle precisera tankegångarna. Även den här kvällen, med mindre än två veckor till valdagen, uteblev preciseringarna.

Tjänstemannastyre. Eller inte?
Johan Nordström (M) ansåg i sitt anförande att det var för mycket tjänstemannastyre i kommunen och ville begränsa tjänstemännens rätt att själva ta beslut i en del frågor, det som på fint språk kallas delegationsordning. Dessa delegationsordningar beslutas av politikerna och ses över med jämna mellanrum och när högre tjänstemän tillkommer eller byts ut. Under den här mandatperioden har dock Nordström aldrig framfört en avvikande åsikt när delegationsordningar beslutats.
    Han fick också mothugg av Björn Nordenhaag (MP) som tvärt om hyllade kommunens tjänstemän för deras professionella sätt att alltid ställa upp på politikernas önskemål.
fullmaktige langt
Björn Nordenhaag (MP) och Johan Nordström (M) långt från varandra.

Birgitta Höijer (C) slog ett slag för ett gammalt centerkrav om trygghetsboende i Åtorp. Hon ville också att Degerfors skulle bli en föregångskommun i landet genom att sätta porrfilter på kommunens datorer. Något som även står med i partiets valprogram och som Höijer dessutom lämnat in en motion om.
    Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Kim Bäckström (V) avfärdade förslaget. Helt enkelt därför att det redan finns porrfilter på alla kommunens datorer. Och har funnits i fem års tid . . .
birgittakim
Birgitta Höijer (C) propagerade för partiets vallöfte att sätta porrfilter på kommunens datorer. Kim Bäckström (V) kunde meddela att så redan gjorts. För fem år sedan.

fullmaktige dystert
Dämpad stämning på (S)-bänken.

(SD):s Dan Brunzell uppehöll sig i sitt anförande främst till frågor om lag och ordning, otrygghet, missbruksvård och dåliga vägar. Inte heller han hade några konkreta förslag om hur eventuella satsningar på dessa områden, varav flera inte ens är kommunala angelägenheter, skulle finansieras.

J.A.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER