loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

SKL:s jurister dömer ut (S)-förslag om matservering

POLITIK. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, dömer ut det förslag socialdemokraterna i Degerfors tagit fram i sin valplattform om att återöppna matserverigen på Västergården enligt den modell som fanns före 2013.
    SKL:s förbundsjurist Daniel Ekwall till och med avråder.

pajDegerforsvänstern har försökt få socialdemokraterna i kommunen att tänka om då det gäller förslaget om Västergården. Man har påtalat att det till och med kan vara olagligt om det görs på fel sätt.
    (S) har inte vetal lyssna utan avfärdat invändningarna genom att bland annat ha anklagat (V) för syssla med "pajkastning".
    Därför vände sig (V) direkt till SKL för att höra deras syn. SKL är en instans som socialdemokraterna i Degerfors gärna förlitar sig på. I dag kom svaret, som ger ett fullständigt stöd för den uppfattning degerforsvänstern hävdat.
    Här följer svaret från SKL:


citatJag skulle avråda från att öppna en lunchservering där lunch kan köpas av alla –  boende, biståndsbiståndsbedömda och allmänhet – till ett subventionerat pris.
    Det finns en stor risk att detta skulle stå i strid med kommunallagen eftersom det sannolikt inte rör sig om en angelägenhet av allmänt intresse enligt 2 kap. 1 §, bland annat eftersom det kan ses som ett otillåtet stöd till enskilda och att det kan röra sig om otillåten kommunal näringsverksamhet.
    Vidare finns det en risk att det står i strid med reglerna du nämner om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i 3 kap. 27 § konkurrenslagen.
    Ett alternativ skulle kunna vara att hyra ut lokalen till någon som kan driva restaurangen. Om ni väljer detta alternativ är det viktigt att se till att ni inte hamnar i konflikt med upphandlingslagstiftningen. Om ni styr verksamheten för mycket kan det ses som en tjänstekoncession.

Med vänlig hälsning

Daniel Ekwall
Förbundsjurist
Avdelningen för juridik


För att det inte ska råda några tveksamheter angående eventuellt vinklade frågor till SKL publicerar vi hela innehållet i den fråga vi ställde. Av frågan framgick inte vare sig vilka partier det rörde sig om eller vem som tyckte vad. Frågan var helt neutralt ställd:


citatInför det kommande valet har det uppkommit en diskussion mellan partierna i Degerfors kommun, angående möjligheten att åter öppna en matservering belägen i ett äldreboende.
    Fram till 2013 fanns det en lunchservering i detta äldreboende, och lunch kunde köpas av alla, boende, biståndsbedömda och allmänhet, till ett subventionerat pris.
    Denna servering stängdes under början av 2013, då verksamheten ingick i ett besparingskrav.
    Nu har det blivit en valfråga.
    Ena partiet anser att "det som en gång varit öppet går att öppna igen", och det andra partiet anser att "det är inte lagligt att bedriva sådan verksamhet, med subventionerade måltider för allmänheten, då det är gott om lunchserveringar i närområdet". (Snedvridning av konkurrensen.)

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet.pdf - eller kommunallagen.

Kan vi få rådgivning i detta ärende?


Av svaret från SKL framgår tydligt att subentionerade luncher till icke biståndsbedömda inte är möjlig med dagens lagstftning — oavsett vad (S) påstår.
    Alternativet skulle eventuellt kunna vara att bedriva restaurangverksamhet med två prislistor. Den ena för biståndsbedömda och den andra med betalning till självkostnadspris. Det senare skulle ge ett lunchpris på cirka 130 kronor, samtidigt som ett flertal restauranger på ett stenkasts avstånd serverar dagens lunch för 75 kronor.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER