loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Frågetecken kring socialdemokraternas valmaterial

fel2fel2fel2

POLITIK. Valet närmar sig. Socialdemokraterna i Degerfors har redan börjat offentliggöra vad man lokalt går till val på. Det är en märklig läsning.
    Delar av valpropagandan har man publicerat på sin Facebooksida, men samtidigt vill man inte diskutera innehållet.
    Degerforsaren har därför gjort en sammanställning på vad (S) själva publicerat och försöker här reda ut några av frågetecknen.


vastergarden2

Utlovar något som är lagbrott

Socialdemokraterna vill lyfta Västergården och öppna lunchserveringen som det var tidigare, då vem som helst kunde gå dit och äta kommunalt subventionerad mat. Går man in på Konkurrensverkets hemsida, finns där förklaring till varför detta förslag är en omöjlighet - det är faktiskt olagligt, då det påverkar konkurrensen på marknaden. Kommunen kan inte bedriva konkurrerande verksamheter med skattemedel och t ex erbjuda subventionerade måltider för personer, som ej har rätt till bistånd.
    Även vår grannkommun Karlskoga har brottats med frågan. I en artikel i KK/KT i april i år beskrivs hur Maria Leu, controller på Karlskoga kommuns ekonomikontor, ser på frågan:
    F
örsäljning av måltider till icke-biståndsbedömda personer ”inte får ske av kommunen generellt då detta skulle kunna klassas som konkurrensstörande verksamhet eftersom det finns ett flertal lunchrestauranger i Karlskoga kommun. Maria Leu påminner om kommunallagen och konstaterar att kommunal verksamhet ska vara av allmännyttig karaktär och inte gynna enskild. Om en kommun bedriver affärsverksamhet ska den vara utifrån självkostnadsprincipen - den får alltså inte bedrivas i vinstsyfte - och den får heller inte verka konkurrensstörande."
   
Även Vänsterpartiet vill lyfta verksamheterna på Västergården. Det kommer att redovisas i valprogrammet.

bissniss2

Varför Business Region Örebro?

Då det gäller svengelskkingande Business Region Örebro, som av någon anledning ska förkortas till BRO, påpekar (S) att Degerfors är den enda kommunen i länet som står utanför. Det vill man ändra på. Varför?
    Kostnaden för att vara med i BRO skulle för Degerfors del bli cirka 100.000 per år. Vad får man för dessa pengar? Degerforsvänstern har inte hittills inte kunnat hitta några som helst fördelar.
    Då det gäller företagsklimatet står sig Degerfors mer än väl utan att vara med i BRO. Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i alla landets 290 kommuner årligen. Vid senaste mätningen, 2017, hamnade Degerfors på plats 104. På sjätte plats av länets tolv kommuner. Före Örebro, Karlskoga, Hallsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora. På de två senaste åren avancerade Degerfors 120 placeringar i tabellen!

ekonomi2

Kommunens ekonomi i balans

Socialdemokraterna skriver att kommunens ekonomi inte är i balans. Det är direkt felaktigt.
    Under de sju senaste åren, när Vänsterpartiet styrt, har kommunen sammanlagt gått med vinst med 21 miljoner kronor Endast ett av åren visade minussiffra och då med 1,3 miljoner.
    Det kan jämföras med de två sista åren (S) styrde, 2009-2010. Då gick kommunen back med 15,5 miljoner, ett elände som vänstern fick ärva och ta itu med.

prioriteringar2

(S) har inga pengar att prioritera för

När det gäller socialdemokratiska "prioriteringar" i kommunens ekonomi uppstår ett svårt trovärdighetsproblem. Partiet, precis som övriga oppositionen, har skolkat från att lägga fram egna budgetförslag i åratal.
    Tvärt om har man på senare år yrkat bifall till vänsterns budget. Så sent som i juni i år yrkade man bifall till vänsterns förslag till budgetramar för 2019.
    Kommunen har ett överskottsmål på en procent (och som det är svårt att leva upp till). Det tycker (S)-företrädare är för lågt. Det borde vara två procent, har man framfört. Samtidigt är man inte beredda att höja skatten. Inte heller göra några nedskärningar. Ekvationen går helt enkelt inte ihop när (S) sätter sig med papper och penna. Och man har definitivt inga pengar att prioritera på nånting.

tvalararsystemet2

"Tydliggörande" höljt i dimma

”Alla barn har rätt till en bra utbildning”. Under denna rubrik skriver (S) i ett dokument publicerat på Facebook en rad honnörsord, som säkerligen alla partier kan ställa upp bakom. Sådant brukar betecknas floskler, då de egentligen inte säger någonting. Men. Då (S) skriver ”Vi vill utveckla tvålärarsystemet” börjar det bli intressant! För man har bestämt glömt att inflika informationen ”som Vänsterpartiet har infört."
   
Om man uttrycker sig som (S) gör, verkar man försöka inbilla väljarna att det är de som prioriterat den kvalitetshöjningen i de lägre årskurserna. Så är inte fallet, trots alla de tidigare åren vid makten. HUR vill man då ”utveckla” vänsterns initiativ? Det beskrivs inte, och ej heller hur man ska finansiera detta.  

    Något som ej heller nämns är HUR MÅNGA SKOLOR ska finnas kvar? Kommer man att fortsätta driva linjen att bygga en centralt belägen skola? Vilka skolor kommer då att finnas kvar? Hur ser framtiden då ut för skolorna i Svartå, Åtorp och på Bruket och Parken – samt den ”ständigt sjunkande Strömtorpsskolan”?

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER