loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Åren med degerforsvänstern vid makten

Det gjorde vi
Här följer ett utdrag över vad degerforsvänstern sysslat med sedan man tog över rodret i Degerfors 2011. Materialet finns även med i pappersupplagan av Degerforsaren, som distribueras till hushållen.

2011

Två strategiska mål antas: Dels att höja meritvärdena i skolan, dels att bryta den nedåtgående befolkningskurvan.
Seniorboendet på Medborgargatan invigs, likaså ett nytt gruppboende på Skolgatan.

stromtorpsskolan
Strömtorpsskolan
, som den gamla majoriteten vill lägga ner och riva, börjar i stället att rustas upp.

svarta skola
Likaså sätter degerforsvänstern stopp för alla planer på att lägga ner skolan i Svartå.

konstgras
Stora Vallas konstgräsplan
byggs.
    Ett boende för ensamkommande flyktingbarn öppnas i kommunal regi på Odelbergsvägen 33.


2012

Samtliga punkter som skolinspektionen anmärkt på rättas till. Ombyggnad och upprustning av Stora Vallaskolan.
    Kommunens mottagande av flyktingar och ensamkommande anses på länsnivå som ett föredöme.
    Muralmålningar i centrum. Uppgradering av ljudanläggningen i teatersalongen i Folkets hus.
    PRO:s äldrebarometer placerar Degerfors på 18:e plats bland landets kommuner.
    Värmerör under Stora Vallas A-plan och ny terrängbana i Svartå.  Nödvändiga beslut för cykelbanan Degerfors-Karlskoga tas, samtidigt som vattenkvalitén i Möckeln förbättras.


2013


barnundervisning
Förskolan i Degerfors klassas som ”excellent” av Skolinspektionen.
    Degerfors utses, tillsammans med Karlskoga, till ”Årets folkhälsokommun”  och äldreomsorgen får toppbetyg i en undersökning gjord av Statens kommuner och landsting.
    Bredband i Högberg samtidigt som samtliga elledningar i området grävs ned för att minska sårbarheten. Även hushåll och Folkets hus i Svartå får fiber.
    finlandDegerfors lämnar in ansökan om få bli finskt förvaltningsområde. Nya sittplatsläktaren på Stora Valla påbörjas.
    Höglunda bygdegård får en kvarts miljon för att möjliggöra utbyggnad för ungdomsgård och på Odelbergsvägen påbörjas ombyggnationer för ytterligare ett LSS-boende.
    Järnvägsstationen köps, vilket möjliggör nödvändig upprustning och bättre tillgänglighet.
    Sociala investeringsfonden inrättas.
    För första gången sedan 1978 ökar befolkningen i kommunen.

2014


mural2

Jennifer Olsson och Annika Nielsen fortsätter med muralmålningar i centrum.
    Nya projekt tillsammans med Finsam för att minska ungdomsarbetslösheten och försörjningsstödet.
    Stora Valla IP övergår i kommunalt ägande och blir godkänt för spel i Superettan och Damallsvenskan.
    Delar av Karlshagen och Hästhagen förses med fiber. Likaså Letälvsgårdens äldreboende. En strategisk plan för fortsatt fiberutbyggnad fram till 2020 utarbetas av Degerfors Energi.
    Förskolan Villervalla öppnas och allt större del av industriområdet Högbergstorp fylls.
    Nytt särskild boende, Solrosen, öppnas.
    Tre beachvolleybollplaner på Stora Vallaområdet iordningställs.


varmepanna
Åtgärdsprogram för att höja lönsamheten i fjärrvärrvärmen utan avgiftshöjningar. Fjärrvärmen nu till 99 procent fossilfri.
    Badbryggor vid Degernäs camping byts ut. Även ny badbrygga i Svartå.
    Säkrare trafikmiljö genom ny angöringsplats för fordonstrafik vid Stora Vallaskolan och förskolan Tallbacken.
    Vattenförsörjningen till Outokumpu klar, vilket ger ökade intäkter till VA-kollektivet.
    Ny återvinningslinje på Industrigatan anläggs.
uppatFlera glädjande undersökningar visar att meritvärdena i skolan ökar, att personaltätheten i förskolan är hög, resultaten på de nationella proven för årskurs 6 är på uppgång.
    Nya mätningar av kvalitén inom hemvården ger goda reslutat, meddelar Statens kommuner och landsting, SKL, i två undersökningar.


2015

De kommunala bolagen gör sina bästa resultat någonsin. Degerforsbyggens lägenhetsbestånd uthyrt till 97 procent.
    Befolkningskurvan fortsätter i positiv riktning och en ny förskoleavdelning öppnas på Villervalla.
    Nya fjärrvärmepannan klar. 100 procent fossilfri. Trots den höga investeringskostnaden, 45 miljoner kronor, kan fjärrvärmepriset hållas på samma nivå tack vare betydligt billigare bränsle i den nya pannan.
    Löpande förbättringsåtgärder på Stora Valla, bland annat dränering av A-plan.


Lia
Liavägen 16
köps för att avlasta tillfälliga boenden i Åtorp och på Västergården.
    Mer pengar beviljas till upprustningen av järnvägsstationen.
    Kontorslokaler på Medborgargatan byggs om till lägenheter.
    Nya tjänster i äldreomsorgen: Ökad syssel-sättningsgrad för sjuksköterskor. Mottagningsteam och coachingteam inrättas i samarbete med Finsam.

handidegernas
Ramp för funktionshindrade anläggs vid badet i Degernäs. Två nya campingstugor byggs.


2016

Arbetslösheten minskar, meritvärdena i årskurs 9 höjs och fler fick behörighet till gymnasiet.
    De kommunala bolagen gör sitt bästa årsresultat någonsin — i år igen!

brygga
Ny båthamn i Letälven.
    Nya stugor och upprustning av de gamla vid Degernäs camping.
    Degerfors IF räddas (hela historien om hur det gick till kan läsas här. Logerna på Stora Valla uppförs.
    En ny överiktsplan antas där det bland annat står: ”Kommunen ska verka för att Karlskoga lasarett ska fortsätta vara ett väl fungerande akutsjukhus, som dygnet runt och året runt ska erbjuda hälso- och sjukvård med god kvalitet och akutberedskap till alla som är i behov av vård.”

byggprogrammet
Gymnasiets byggprogram förläggs till Degerfors.
    Degerfors säger nej till planerna på att indela Sverige i storregioner och hjälper därmed till att stjälpa hela projektet.
    Nytt LSS-boende på Gärdesvägen påbörjas och en integrationsplan antas av kommunfullmäktige.

cykel2
Cykelvägen mellan Degerfors och Karlskoga invigs officiellt.


2017

Fortsatt befolkningsökning och samtidigt även fortsatt minskad arbetslöshet.
    Ytterligare ett starkt år för de kommunala bolagen. Kommunens soliditet ökar och de långfristiga skulderna minskar.

mm2
Hyreslägenheterna på nya Mor Marias gata börjar byggas.
    88 procent av niorna behöriga till nationellt program på gymnasiet

cykeltakjvstn
Upprustningen av järnvägsstationen fortsätter. Bland annat med nytt cykeltak och låst bilparkering.

Konstgras StoraValla
Konstgräset i Stora Halla byts ut. Det gamla blir en ny konstgräsplan bakom Stora Vallahallen. Dränering av Stora Vallas B-plan och ett nytt tillagningskök i samarbete med Karlskoga kommun.

laddstation
Laddstationer för elbilar uppförs och taket på kommunhuset förses med solceller.
    Beslut om heltidsprojekt för kommunanställda tas.
    Degerfors kommun sluter marknadsföringsavtal med Degerfors IF och VK Degerfors Orion.


2018 . . .

. . . och kommande år är ur politisk synvinkel fortfarande ett oskrivet kapitel.

lidetorpsmon
Men en viktig händelse under 2018 är att Lidetorpsmon har fått ett utökat skydd. Kommunen förbinder sig att inte röra skogen i hela naturreservatet, något som länsstyrelsen betalat ett engångsbelopp på 6,9 miljoner kronor för.
    På initiativ av degerforsvänstern ger kommunen 600.000 kronor i stöd till Degerfors Motorklubb för ombyggnader och förbättringar av motocrossbanan på Lillängen.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER