loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Vi höll vad vi lovade!

Degerforsaren sid 1Degerforsvänstern gick till val 2010 med konstaterandet att ”Det är dags för förändring i Degerfors” och lyfte fram ett antal konkreta vallöften, till exempel att stationen ska ligga kvar på Bruket, att behålla våra skolor, en kraftigt förbättrad grundskola, cykelväg till Karlskoga, utveckla Stora Valla, bättre vägunderhåll, brandstationen kvar i Degerfors och behålla Degerfors Energi.

Eftersom vi redan efter 100 dagar kunde redovisa att vi genomfört eller påbörjat arbetet med det vi lovat, så var parollen inför 2014 års val ” (V)i håller vad vi lovar” och vi utlovade till exempel ett fortsatt arbete för att höja meritvärdena i skolan, fortsatt löfte att behålla våra skolor, feriejobb till alla som går ur grundskolan, mindre barngrupper i förskolan, utveckling av Letälvsområdet till fritids- och sportcentrum, fortsatt utbyggnad av fibernätet, avgiftsfri musikskola för ungdomar och utveckling av näringslivet.

Som ni märker har vi levererat resultat på samtliga punkter! Kommunfullmäktige antog övergripande mål, som en ekonomi i balans, att bryta den negativa befolkningskurvan och att alla elever ska bli behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Det är tufft för små kommuner att klara ekonomin, men vi har redovisat positiva resultat. Den kommunala bolagskoncernen har de senaste åren uppvisat toppresultat och den senaste femårsperioden har invånarantalet ökat.

Vi bygger bostäder istället för att riva. Meritvärdena i årskurs 9 och behörigheten till gymnasieskolan har ökat påtagligt. Tvålärarsystem har införts upp till årskurs 6. Nya förskoleavdelningar har tillkommit. Företagsklimatet har förbättrats. Vi har gjort satsningar på idrottsanläggningar för olika idrotter: Upprustning av Stora Valla IP för att klara elitkraven med uppvärmd A-plan, ny läktare och nya omklädningsrum och av uppvärmd konstgräsplan. Samfinansiering av beachvolleybollplaner och upprustning av motocrossbana och näridrottsplatser.

Degerfors Energi har byggt ut fibernätet i snabb takt och gjort en stor investering i en ny fjärrvärmepanna, som producerar fossilfri fjärrvärme utan höjda taxor. Vi har byggt en ny räddningstjänststation och upprustat järnvägsstationen med omgivning. Vi har möjliggjort permanentboende på Västra Möckelnstranden och bygger nya hyreslägenheter vid Letälvens strand. Cykelvägen mellan Degerfors-Karlskoga är på plats.

Verksamheten för ensamkommande har drivits i egen regi och fungerat väl. Äldreomsorgen får goda omdömen av våra äldre och i olika mätningar.
På de här sidorna får ni fler och fördjupade exempel på sådant, som gjort ett bra Degerfors ännu bättre. Och vi hoppas få fortsatt stöd för att göra Degerfors ännu mer attraktivt, med hög kvalitet i våra verksamheter och invånare*som trivs och känner trygghet i vår rödvita del av världen.

Peter namteckning

kommunstyrelsens ordförande (V)

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER