loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Kenneth - en av vinnarna på Västra Möckelnstranden

VÄSTRA MÖCKELN. Det är inte frågan om annat att Kenneth Ohlsson har funnit sitt paradis på jorden. Kenneth och hans fru har slagit ner sina bopålar nere vid Västra Möckelnstranden och det är ingen tvekan om att de trivs.
— Min fru brukar stanna upp nästan varje gång kommer ner hit och ser ut över sjön och kan inte riktigt förstå att det faktiskt är sant, säger Kenneth. Utsikten är bedövande med Mölle tvärs över sjön där solen går upp över trädtopparna samtidigt som vågorna kluckar mot strandkanten.
1. Kenneth
En mycket nöjd Kenneth Ohlsson utanför sitt hus vid Västra Möckelnstranden.


    Men så här har det inte alltid varit. Kenneth har lagt ner väldigt mycket möda för att drömmen skulle bli verklighet.
    1999 köpte Degerforsaren Kenneth Ohlsson sommarstugan vid Möckelns strand vid Kvarnberg.
    Några år senare friköpte han hela fastigheten och då började också drömmen om att kunna få bo här permanent och skapa sitt eget paradis alldeles ner vid vattnet.
    Han ville riva det gamla huset och bygga nytt, men dåvarande byggregler sa att han bara fick bygga 60 kvadratmeter boyta.

Ingenting hände
Här började en resa för Kenneth och hans fru som skulle ta många år innan den nådde målet.
    — Ja, jag ville ju inget annat än att det här skulle bli vårt hem, med det vara uteslutet att bara få bygga 60 kvadratmeter. Jag tog givetvis kontakt med kommunen och för att få reda på hur man kunde komma vidare i frågan. När jag presenterade mina idéer om kommunalt vatten och avlopp samt reviderade byggregler fanns det inga som helt protester från tjänstemännen. Alla tyckte idéerna var bra. Jag fick dock veta att det var en politisk fråga och när jag då konfronterade den dåvarande politiska ledningen som då bestod av socialdemokrater var det absolut inte kalla handen. Men budskapet var ”inte i år, men nästa år eller om ett par år borde vi kunna ta ett beslut.” Så lät det varje gång jag återkom till politikerna.
    — Jag pratade även med övriga politiker i den dåvarande oppositionen och fick samma positiva svar. Mina idéer var bra och kloka, men i övrigt hände ingenting.

Vänstern tog tag i saken
Hösten 2010 förändrades dock förutsättningarna något. Då tog Vänsterpartiet över i Degerfors. Kenneth tog kontakt med Roland Halvarsson som nu var nytt kommunalråd och återigen presenterande han sina planer och idéer.
    — Jag pratade även med Peter Pedersen och jag kände att de menade allvar när de lovade att ta tag i saken en gång för alla.
bor ypperligt
    Inget hände omedelbart, men sakta och säkert togs beslut och något eller några år efter maktöver-tagandet började spadarna sättas i backen för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.
    — När jag sedan sökte bygglov var det aldrig några problem. Allt behandlades snabbt och smidigt och jag fick det precis som jag ville ha det. 2014 fick jag mitt bygglov och 2016 flyttade vi in i det hus vi nu bor i och trivs ypperligt, säger Kenneth och det känns lång väg att han är nöjd med hur det hela till slut föll ut.
    — Ja, vi bor fantastiskt bra här. Vi har nära in till Degerfors. En fin cykelväg är anlagd. Busshåll-platsen bara ett hundratal meter från huset. Det kan inte bli mycket bättre, säger Kenneth med ett stort leende på läpparna.
    — Jag tror också att samtliga som bor här efter sjöstranden är väldigt nöjda med slutresultatet. Till slut blev det ju väldigt bra, trots allt.
3. Huset
Så här blev huset när reglerna om maximalt 60 kvadratmeter skrotades.
2. Utsikt
En fantastisk utsikt från Kenneths tomt.

Västra Möckelnstranden — en långdragen historia

1990-TALET:
Vänsterpartiet i Degerfors motionerar om en cykelväg mellan Degerfors och Karlskoga.
2006:
Ny motion om cykelväg Degerfors - Karlskoga från (V) Degerfors. Servicenämndens teknikenhet får i uppdrag att utreda frågan.
MAJ 2009:
Rapport från kommunstyrelsen med rubrik Västra Möckelnstranden.
SEPTEMBER 2009:
Rapport från stadsbyggnadschefen som föreslår att förutom vatten- och avloppslösningar för Västra Möckelnstranden bör cykelväg tas med i ett kommande detaljplaneförslag.
2010:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utredning av kostnader och kontakter med boende.
2011:
Programförslag för Västra Möckelnstranden skickas ut för samråd.
2012:
Planprogrammet antas av kommunfullmäktige. Området fram till gränsen mot Karlskoga kommun delas in i tre delar.
2013:
Samarbetsavtal mellan Degerfors och Karlskoga kommuner rörande vatten och avlopp och reservvatten tecknas. Grävningarna inleds.
2014:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp på Västra Möckelnstranden. Total kostnad för Degerfors: 12,2 miljoner kronor.
2014:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Västra Möckelnstranden samt Kvarnberg/Kvarntorp. Huvudsyftet med planen är förutom att reglera vatten och avlopp att möjliggöra konvertering av befintliga fritidshus och skapa nya bostadstomter. Nya tomter avstyckas. Slutförhandlingar om cykelbanan med fastighetsägarna.  
2015:
I samarbete mellan mellan Degerfors och Karlskoga kommuner, Region Örebro, Trafikverket och Traab inleds anläggningsarbetet av cykelvägen läns väg 205 mellan Degerfors och Karlskoga.
22 JUNI 2016, klockan 15:00:
Cykelvägen invigs.
2017:
Degerfors vattenverk levererar vatten till Karlskoga lasarett samtidigt somDegerfors får reservvatten från Karlskoga, som i sin tur får nödvatten från Degerfors.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER