loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Så kan Medborgarplatsen rustas upp. Här är bilderna!

MEDBORGARPLATSEN. Det blev ett välbesökt möte när Degerfors kommun, tillsammans med Coop Värmland och Handelsfastigheter i Värmland bjöd in allmänheten till informationsmöte om planerna och förusättningarna för en upprustning av det centrala torget. Drygt ett 70-tal personer, politiker, näringsidkare och allmänhet fick ta del av problemställningarna.
peter coopmote
Kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen höll i informationsmötet.

    Mötet leddes av kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V) och frågorna var många.
    Flera representantenter från Coop presenterade förutsättningarna för den satsning på sex miljoner som som Coop Värmland vill göra i Degerfors.
    — Av det nuvarande Coop Extra måste drygt halva den yta vi har idag bort. Och det är ett måste med fler parkeringsplatser, betonade Per-Åke Sjöberg, fastighetschef på Coop Värmland. Fler aktörer måste in i byggnaden.
    — Butiken i Degerfors är den butik i hela Coop Värmland som säljer minst per kvadratmeter butiksyta, betonade han.
    Och han fick medhåll av Coops platschef i Degerfors, Sven-Erik Ericsson:
    — De nya parkeringsplatserna och den nya infarten på torget kommer få en väldigt stor betydelse för all centrumhandel i Degerfors.
sjoberg coopmöte
Coops fastighetschef i Värmland fick många frågor från publiken.

Ingen fara för trafiksituationen
I underlaget för att ta fram en ny detaljplan för torget har Bosse Björk, samhällsplaneringschef i Karlskoga, haft en central roll. Här är det främst de trafiktekniska detaljerna som har den avgörande rollen. Hans redovisning betonade att trafiksituationen i centrum inte skulle bli sämre av en ny infart på torget:
    — Det kommer inte ske några dramatiska saker med en ny trafiklösning.
    Vare sig Trafikverket, som äger Medborgargatan, eller länsstyrelsen har några invändningar mot en infart på torget.

Beslut på måndag
På måndag nästa vecka tar kommunfullmäktige beslut om en ny detaljplan. Blir det ett ja i fullmäktige innebär inte detta någon annat än att arbetet går vidare.
     — Innan något sker i verkligheten måste alla bitar falla på plats, betonade Peter Pedersen. Det handlar om finansiering, hur Coop och andra näringsidkare kommer överens med Captiva (Handelsfastigheter i Värmland) om fördelningen av ytor i markplanet, hur det ska bli med våningarna ovanför och så vidare.
    Peter Pedersen har redovisat degerforsvänsterns syn på frågan tidigare. Den kan du läsa här!
    Som det ser ut idag kommer fullmäktige att säga ja till den nya detaljplanen. Men med minsta möjliga majoritet, 16-15. Vänstern, miljöpartiet, men även sverigedemokraterna har flaggat för att de kommer rösta ja. De övriga partierna har hittills sagt nej till att ens gå vidare, något som kan bli besvärligt för socialdemokraterna. Bland annat talade flera ledande PRO-medlemmar på mötet och stödde den nya detaljplanen.
torget1
Den nya husfasade sedd från ingången till Folkets hus.
torget2
Ungefär 25 procent av det nuvarande torget kommer beröras av en ny infart, Vy från kommunhuset i markplan.
torget3
Den nya infarten sedd från hundrametern.
torget4
Ny parkeringsplats sedd från kommunhuset.
Nya coop
Så här är det tänkt att ytorna i markplanet ska disponeras. Vid sidan av nya Coop tillskapas minst två nya butikslokaler.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER