loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Sigge hedras med minnesmärke

sigge2En av Degerfors stora profiler har gått bort. Stationskatten Sigge blev för några dagar sedan överkörd av ett tåg. Men Sigge kommer inte lämna Degerfors station helt. Han bli kvar i form av en målning, som degerfors-konstnären Yvonne Lindbom påbörjat arbetet med. Målningen ska pryda en av stationshusets väggar.
    Sigge, som i mars i år uppnådde den aktningsvärda åldern av 21 år, blev under sin långa kattlevnad något av en institution. Han adopterade stations-byggnaden som sin och har glatt tiotusentals resenärer genom åren genom sin närvaro i stationsbyggnaden, där han tillbringade en mycket stor del av sin tid.
    Otaliga är de tidningsartiklar, tv- och radioinslag som berättat om den egensinniga och omtyckta glädjespridaren. Vid mer är ett tillfälle har människor tagit sig an honom i tron att han var övergiven, vilket kunde ställa till problem för matte Susanne Silvola. Men Sigge bara älskade sin station och människorna som vistades där.

Degerforsvänstern bekostar minnesmärket
På degerforsvänsterns senaste medlemsmöte väcktes ett förslag att Sigge skulle hedras och uppmärksammas på något sätt med tanke på all den PR katten gett kommunen genom åren. Två medlemmar fick i uppdrag att författa en skrivelse om detta inför kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte nu i veckan. Men de kommunala kvarnarna mal långsamt. Och ibland sker oväntade händelser som kullkastar planerna.
    Därför beslutade styrelsen för degerforsvänstern i dag att själva bekosta minnesmärket över Sigge. Det kommer ske i form av en målning av Yvonne Lindbom.  Arbetet med minnesmärket är redan igång.

 

Foto: ARKEN ZOO KARLSKOGA

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER