loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Oppositionen vill ge politiken frikort från nedskärningar

sedlar
EKONOMI.
Samtliga partier i Degerfors, utom Vänsterpartiet, kan inte tänka sig att sänka kostnaderna för den politiska organisationen i kommunen. Tvärt om vill de till och med höja kostnaderna.

Det framkom vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 7 maj. Vid sittande bord lade socialdemokraterna fram ett helt nytt förslag, som ingen annan tidigare tagit del av.
    Då alla andra partier, utom (V), anslöt sig till (S)-förslaget, ajournerades sammanträdet.
    I kommunstyrelsen har degerforsvänstern egen majoritet, men det är i kommunfullmäktige som frågan till slut ska avgöras och där behöver (V) stöd av andra partier. Detta stöd fanns uppenbarligen inte i det här ärendet.
    När frågan återupptogs yrkade därför vänstergruppen på att ärendet skulle återremitteras för att det totalt saknades en redovisning vad det nya förslaget skulle kosta jämfört med det förslag degerforsvänstern lagt. Men oppositionen var ivriga att få fram ett avgörande. Det var först efter omröstning som ärendet återremitterades. Röstsiffrorna blev 6-5.

Så skiljer sig förslagen ekonomiskt
I korta ordalag skiljer sig de båda förslagen ekonomiskt på fyra punkter:
    Oppositionen vill att arvodet till viceordföranden i folkhälsonämnden ska höjas mer än vad degerforsvänstern föreslår.
    Oppositionen vill att de så kallade insynsplatserna i kommunstyrelsen ska behållas. Insynsplatser ges till de partier som valts in i fullmäktige, men saknar egen röstkraft att få representation i kommunstyrelsen. Det vill inte degerforsvänstern, som i stället anser att dessa partier ska få ett gruppledararvode som ska underlätta att läsa in sig på de aktuella ärendena.
    Degerforsvänstern vill minska bygg- och miljönämndens ledamöter från dagens nio till sju. Socialnämndens idag elva ledamöter ska bli nio. Precis som för kultur- och utbildningsnämnden. Oppositionen vill inte gå med på några minskningar alls.
    Oppositionen vill låsa fast att kommunalrådstiden ska vara 2,9 tjänster. Degerforsvänster anser att kommunalrådstiden MAXIMALT ska vara 2,9 tjänster.

Mångsyssleri och tomma platser
Förändringar av den politiska organisationen har diskuterats länge inför nästa mandatperiod. För degerforsvänstern har utgångspunkten varit att om nedskärningar drabbar andra verksamheter är det orimligt att den politiska organisationen ska ha frikort eller till och med öka sin del av penningpåsen. Hur stor ekonomisk skillnad det är mellan förslagen får nu tjänstemännen räkna på exakt. Enligt en mycket grov beräkning, kan degerforsvänsterns förslag vara upp till 150.000 kronor billigare.
    Att minska antalet ledamöter i några nämnder torde inte vara någon större katastrof. Av de cirka 345 politiska uppdragen som finns i kommunen delas dessa av 87 personer, det vill säga att varje kommunpolitiker i genomsnitt har nästan fyra uppdrag.
    Det finns politiker som sitter med upp till elva uppdrag. Detta till trots saknas fritidspolitiker. Flera partier kan inte ens besätta sina platser redan idag. Men den lilla minskningen väckte dock ett kompakt motstånd från alla andra partier, från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Uppenbarligen har valnervositeten skruvats upp i lokalpolitiken. 
    Ärendet måste beslutas av kommunfullmäktige innan den nuvarande mandatperioden tar slut.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER