loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Ny idrottshall vallöfte på 1 maj

1majpeter
1 MAJ. Degerforsvänsterns Peter Pedersen, kommunstyrelsens ordförande, levererade ett vallöfte i sitt 1 majtal: Får vänstern nytt förtroende blir det en ny idrottshall på Stora Vallaområdet. Han gick också igenom vad som hänt sedan vänstern tog över 2011 och konstaterade — vi håller vad vi lovar.

Nedan följer hela talet.


citatKamrater! Mötesdeltagare!
    För oss i den politiska vänsterfåran är Första Maj startskottet för ett hårt arbete inför höstens val.
    Vänsterpartiet Degerfors fick genom ett massivt väljarstöd i 2010 års kommunval förtroendet att styra vår rödvita kommun från 2011. Vi hade gått till val på parollen ”Det är dags för förändring i Degerfors”. Vi presenterade ett antal punkter på sådant vi ville genomföra om vi fick något att säga till om. Vi lovade till exempel:

 • att behålla ägandet av Degerfors Energi. Och så är det!
 • att behålla järnvägsstationen på Bruket. Så blev det med en påtaglig upprustning.
 • att inte göra om Folkets Hus till gymnasieskola. Och det projektet stoppades!
 • att arbeta för en cykelväg mellan Degerfors-Karlskoga. Nu är den på plats!
 • att behålla samtliga grundskolor och kraftigt förbättra skolresultaten.  Vi är på god väg!
 • att behålla brandstationen med mera. Vi byggde till och med en ny station!

När vi efter 100 dagars vänsterstyre följde upp dessa vallöften kunde vi konstatera att det mesta genomförts eller påbörjats.

Mötesdeltagare! Inför valet 2014 var därför parollen ”(V)i håller vad vi lovat”. Vi kom också med nya förslag till åtgärder som:

 • att utveckla näringslivet. Företagsklimatet har förbättrats kraftigt. God lönsamhet för våra företag.
 • att upprusta gator och gc-vägar. Kraftig höjning av underhåll från 400 tkr till upp till 3 mkr per år.
 • att utveckla Letälvsområdet/Stora Valla som fritids- och sportcentrum. Massor av åtgärder har gjorts!
 • att fortsätta höja meritvärdena i skolorna. Jodå!
 • att arbeta för mindre barngrupper i förskolan Jajamän!
 • att fortsätta utbyggnaden av fibernätet. En snabb utbyggnad pågår!
 • att införa avgiftsfri musikskola för ungdomar. Jo men visst!

Degerforsvänstern backade något i valet 2014 till ca 42 %, vilket ändå var det i särklass bästa valresultatet för Vänsterpartiet i hela landet och gav fortsatt vänsterstyre.

Vill fortsätta utveckla Degerfors
Vi politiker är inte anställda utan förtroendevalda. För att få och förtjäna väljarnas stöd måste vi leverera det vi utlovat. I likhet med andra mindre kommuner är ekonomin en pågående utmaning, men vi har lyckats uppnå positiva resultat under de två mandatperioder vi styrt. Den kommunala bolagskoncernen går från klarhet till klarhet och uppvisar historiskt höga resultat.
    Kamrater, mötesdeltagare!
    Vi vill fortsätta utveckla vår fina kommun. Den negativa befolkningsutvecklingen har brutits och vi har ökat i befolkning de senaste fem åren. Andelen behöriga för gymnasieskolans nationella program har ökat kraftigt (senast 88 procent) och meritvärdena i årskurs nio har ökat påtagligt. Äldreomsorgen får höga omdömen i olika undersökningar. Förskolan har betecknats som excellent och vi ligger på sjätte plats i landet när det gäller lärartäthet inom förskolan.
    Vi har tvålärarsystem i våra F till 6-skolor. Vi har klarat verksamheten för våra ensamkommande på ett föredömligt sätt genom arbete i egen regi. Vi har ingått marknadsföringsavtal med våra elitföreningar i fotboll och volleyboll.
    Vi har investerat i upprustning av Stora Valla IP (uppvärmd konstgräsplan,uppvärmd A-plan, ny läktare, loger med mera), medfinansierat anläggning av beachvolleybollplaner, upprustat skolgårdarna på Stora Valla och Svartå skolor med anläggningar för spontanidrott. Vi bidrar med medel för upprustning av motorcrossbanan. Degerfors Energi har byggt en ny, effektiv fjärrvärmeanläggning med rökgaskondensering, som gör att vi nu har en 100-procentig förnyelsebar fjärrvärmeproduktion. Vi bygger laddstationer för elbilar och installerar solceller.
    Vi har byggt flera nya LSS-boenden och Degerforsbyggen river inte längre bostäder utan har byggt om kontor till bostäder och just nu pågår byggnation av 10 nya hyresrätter nere vid Letälvens strand.

Ny idrottshall vallöfte från (V)
Mötesdeltagare! Vänsterpartiet anklagas ofta av politiska motståndare för att inte vara regeringsdugligt, att inte kunna ta tuffa beslut och så vidare. Vi har i praktiskt dagligt arbete bevisat att den kritiken faller platt! Ekonomin är ansträngd men under kontroll. Vi har levererat en positiv utveckling på område efter område även om utmaningar kvarstår. På frågan i Hoola Bandoolas låt ”Vem kan man lita på?” kan vi stolt räcka upp våra händer och göra V-tecknet!
    Vi är förstås stolta, glada och nöjda med att så många degerforsare lägger sin röst på Vänsterpartiet i kommunvalet. Men överväg om ni inte bör fullfölja det valet även i valen till landsting/region och riksdagen! Det blir nämligen så mycket lättare att bedriva en progressiv och solidarisk politik lokalt om vi får lite mer stöd från region/riksdag/regering.
    Ni som vill följa vårt arbete på nära håll kan göra det på Facebook och Instagram. Läs vårt utmärkta magasin ”Degerforsaren”, som kommer ut som pappersmagasin och ibland som nättidning. Vi ger snart ut en papperstidning, där vi mer i detalj redovisar vad vi uppnått hittills och sedan kommer vi givetvis att redovisa vad vill göra i framtiden i ett lokalt valprogram.
    Jag vill avsluta med några vallöften: ett fortsatt vänsterstyrt Degerfors kommer att få en ny idrottshall på Stora Valla-området för att säkerställa match- och träningstider för våra framgångsrika lagidrotter. Vi kommer att behålla samtliga kommunens grundskolor och lägga tonvikten på att vi behöver ännu bättre skolor, inte färre. Vi kommer att jobba för en attraktiv kommun för boende och besökare samt en god kvalitet i alla våra verksamheter. Vi ser gärna att steg tas för att göra musikskolan till kulturskola. Och det kommer mer!
    Kamrater, mötesdeltagare! Första maj är arbetarrörelsens dag. Att även högerextrema väljer att manifestera detta datum är en skymf mot alla som står upp för och kämpar för solidaritet, frihet, jämlikhet, jämställdhet och alla människor lika värde. Vi kan, vill och vågar stå upp mot alla mörkerkrafter! Ett starkt Vänsterparti är en nödvändighet för att hålla barrikaderna och utveckla den generella välfärden.
    Leve socialismen! Vår vision är ett klasslöst samhälle, där envars frihet är en förutsättning för allas frihet.
    Upp till kamp!"

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER