loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Vi kommer kämpa för Karlskoga BB

1majanita
1 MAJ.
Degerforsvänsterns kommunalråd Anita Bohlin Neuman koncentrerade sig i sitt tal till situationen för Karlskoga BB. Det är hög tid redan nu att utarbeta en handlingsplan för uppethållande under sommar 2019, betonade hon, och drog paralleller med situationen i Västernorrland.

Hela talet följer nedan.


citatKära 1:a majfirare!
    Kampen för Karlskoga BB har pågått sedan 80-talet. Ett Kvinnoklinik med hög kvalitet och högt nöjdhetsbetyg hos föräldrarna. Men nu är det dags igen. För tredje året i rad stängs avd. Q över sommaren.
    Nu får det vara nog! Vi kräver en jämlik vård.
    På vår bekostnad prioriteras verksamheter i Örebro. Efter omorganisationen till länskliniker har ledningen flyttat in till Örebro, sjukvården centraliserats, barnmorskor och läkare slutar och kostnaden för bemanningspersonal rusar i höjden. Nu hörs även oroliga röster från Lindesbergs lasarett.
    Det är dags att Örebro löser sina egna problem.

Politikerna måste sluta gömma sig
Det är dags att regionpolitikerna slutar gömma sig bakom tjänstemännen och tar sitt ansvar för att leva upp till överenskommelsen om tre akutsjukhus och två förlossningskliniker.
    Det är oroande att se samma negativa utveckling som i Västernorrlandsregionen. Även där har man omorganiserat till länskliniker. När ekonomin försämrades avlövades Sollefteå lasarett. Ortopedin och akutmottagningen lades ner tillsammans med kvinnokliniken och BB. Även där hänvisade politiker till överenskommelsen om tre akutsjukhus och två förlossningskliniker. Resultatet är det vi ser idag.
    Det är dags att omgående utarbeta en handlingsplan för öppethållande av BB 2019, och framåt.
    Det är dags att utvärdera omorganisationen till Länskliniker, hur det har påverkat Karlskoga och Lindesberg. Både när det gäller personal och kostnader.
    1:a majfirare! Degerforsvänsterns löfte i valrörelsen är att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att kämpa för att 2019 och framåt SKA Karlskoga BB vara öppet!!
    Kampen går vidare för Karlskoga lasarett!"

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER