loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Marx fortfarande aktuell

1majjan
1 MAJ.
Marx är fortfarande aktuell. Och vad han betyder för svensk arbetarrörelse idag, var frågor Jan Ask, degerforsvänsterns tidigare ordförande, tog upp i sitt 1 majtal. Han belyste även bland annat frågor om individualism och kollektivism och identitetspolitk contra klasspolitik. Hela talet följer nedan.


citatOm några dagar, den 5 maj, är det 200 år sedan Karl Marx föddes i den tyska staden Trier.
    Karl Marx fick genom sina filosofiska och ekonomiska verk en avgörande betydelse för att den arbetarklass som då växte fram, sprungen ur det feodala bondesamhället, att kunna identifiera sig just som klass. Med egna kollektiva intressen, med egen historisk agenda.
    En klass, som vuxit fram ur – och var förutsättningen för – det kapitalistiska systemet.
    Sedan 1890 har den svenska arbetarrörelse samlats 1 maj för att manifestera klassens styrka och beslutsamhet att förändra maktförhållandena i samhället.
    Klassen har ställt krav på nödvändiga reformer genom åren: Åttatimmarsdagen, rösträtt, nej till svenskt deltagande i krig, rätten att organisera sig fackligt.
    Genom åren har budskapen från 1 majmanifestationerna varierat. Och genom tiderna allt mer slätats ut, skulle en kritiker kunna säga.
    Den mest optimala parollen en 1 maj jag sett: "Allt åt alla – NU!"
    Men varje liten reform, om än så liten, som genom åren tvingats fram av arbetarrörelsen, har tillkommit genom hård kamp mot borgerligheten och kapitalet. Och ingen liten reform är vunnen för alltid. Den ifrågasätts varje dag och kan när som helst rivas upp. Och måste därför alltid försvaras.

Kamp för fackliga rättigheter inte avslutad
Vi har idag en socialdemokratiskt ledd regering, som öppet ifrågasätter och vill inskränka rätten till facklig organisering. Något som Sveriges hamnarbetare brottas med.
    Vi ha idag en samlad elit, som drivit in vårt land i ett värdlandsavtal, med den mest krigiska militärkonstellationen i världen – Nato.
    Ett avtal som ger krigshökarna i Washington och deras europeiska papegojor, rätt att placera kärnvapen på vår mark. Att placera Nato-baser här. Att upplåta det svenska territoriet som transitland vid krig och dessutom: Garantera Natopersonal juridisk immunitet. Svensk lag gäller alltså längre inte alla.
    Vi har en elit, som sålt ut vårt land, och vårt självbestämmande, till Bryssel. Som upphöjt den liberala marknadsekonomin till grundlag. Som säljer ut våra sjukhus, skolor och vårdboenden.

Kamrater!
Välkomna till 1 majfirandet i Degerfors. Välkomna till arbetarnas egen högtidsdag. Vårt läge är ljust!

I början av 1960-talet gavs den första upplagan av förre partiledaren CH Hermanssons bok om de 15 familjerna som ägde Sverige ut.
    Den klargjorde hur den svenska kapitalismen, helt enligt de ekonomiska lagar Karl Marx blottlade, allt mer närmade sig ett monopolkapitalistiskt stadium.
    Allt mer ägdes av allt färre.
    Idag, drygt 50 år senare, kan vi konstatera att utvecklingen fortsatt.
    I en nyligen publicerad rapport från tankesmedjan Katalys konstateras att 70 procent av hela börsvärdet i Sverige, kontrolleras av de nu rikaste 15 familjerna. Värst är nu såväl som på CH:s tid wallenbergarna, med en förmögenhet som beräknas till nästa 2.000 miljarder.

Hundralapparnas väg till Neapel
Jamen. Det här är perverst. Kan vi människor, med våra begränsade fattningsförmågor, ens förstå siffran 2.000 miljarder? Om man omvandlar det till hundralappar och packar dom i buntar stående skulle det fågelvägen räcka från Medborgarplatsen i Degerfors till Neapel i Italien.
    De 15 familjerna ägde 2017 tillsammans förmögenheter på nästan 5.000 miljarder – en summa som rejält översteg Sveriges samlade bruttonationalprodukt samma år.
    Den rikaste procenten av landets befolkning har, sedan slutet på 70-talet, fortsatt och dra ifrån oss andra på ett nästan löjligt sätt. 1978 ägde den rikaste procenten 20,5 procent av landets samlade förmögenheter. År 2006 ägde samma procent 40 procent. Och utvecklingen har fortsatt skena sedan dess. Allt enligt samma rapport.
    Naturligtvis är inte den här utvecklingen hållbar. Ett barbariskt samhällssystem, bestående av en tärande överklass som bärs upp av en underklass, som inte får ens de mest elementära behoven tillgodosedda, har aldrig i historien varat för evigt.
    Det är precis det Karl Marx säger oss idag. Vi som står här idag – många av oss trötta, nedslitna av decenniers hårt arbete, utsorterade ur den kapitalistiska produktionen för att vi har någon defekt, med osäkra anställningsvillkor eller som inte ens lyckas komma in i arbetslivet.
    Karl Marx pekar ut riktningen mot ett nytt samhälle. Det socialistiska. Byggt på vetskapen om att kapitalistklassen, precis som alla andra härskarklasser genom historien, är dömd till undergång.
    Det är därför vår framtid är ljus.

Individualismens tidevarv ingen tillfällighet
Kamarater: Vi lever i individualismens tidevarv. Vi ska välja elbolag och skola åt våra barn. Vi ska föra individuella löneförhandlingar. Och helst ska vi ha egen firma så våra arbetsköpare slipper anställa oss.
    Den kampanj svenska arbetsgivarföreningen startade på 80-talet, ”Satsa på dig själv”, och alla dess uppföljare sedan dess, har tyvärr i stor utsträckning lyckats.
    Varför ska Anna Haag och Emil Jönsson tävla för IFK Mora? Nej vi bildar Anna och Emils Sportklubb i stället.
    Varför ska jag vara med i facket? Dom gör ju ingenting för mig. Jag förhandlar för mig själv.
    Engagera mig politiskt? Partierna är bara äggkläckningsfabriker för broilers.
    Vaddå ungdomsidrott? Mina ungar har ju lagt av!
    Av kapitalet och dess köpta elit kommer vi aldrig få någon hjälp. Dom älskar, och har lobbat i decennier för, att alla typer av kollektivt medvetande ska försvinna. Här finns profit att göra. Och det avväpnar folket. Dom hånar oss som tycker annorlunda.
    De liberala marknadsgycklarna, men även delar av den urbaniserade medelklassvänstern, deltar i detta sällskapsspel. Det gör mig förbannad.
    I vår kamp, för ett bättre samhälle, finns inget utrymme för identitetspolitik. Klasskampen och den feministiska kampen känner varken ras, religion, sexuell läggning eller etnicitet. Det är en självklarhet för ett arbetarparti.
    På arbetarrörelsens 1 maj måste vi därför ställa oss uppgiften att, efter förmåga, åter syresätta folkrörelsesverige. Det är den folkfront som blir vår murbräcka i försvaret för ett anständigt land att leva i.
    Vår framtid är ljus!

  • Leve folkrörelserna.
  • Leve arbetarklassen.
  • Leve socialismen.
  • Leve 1 maj."

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER