loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Stark satsning på motocrossen

Lillangen motocross
SPORT. På initiativ av degerforsvänstern ger kommunen 600.000 kronor i stöd till Degerfors Motorklubb för ombyggnader och förbättringar av motocrossbanan på Lillängen. Beslutet togs av kommunstyrelsen på måndagen.
    Beslutet kunde tas då det blev klart att kommunen genom ett nytt avtal med länsstyrelsen om ersättningen för skötseln av Lidetorpsmon ansågs vara klart. Därmed lösgjordes pengar.
    Bidraget är ett engångsbelopp och förutsätter att även Värmlands idrottsförbund stöttar projektet med 400.000 kronor, vilket är utlovat.
    Dessutom kommer föreningen bekosta projektet själva genom att ta in sponsorspengar. Sammanlagt kommer upprustningen kosta 1.380.000 kronor totalt, enligt beräkningarna.
    För att det skulle vara möjligt för kommunen att bidra med summan bytte klubben namn i december förra året. Från Karlskoga Degerfors Motorklubb till Degerfors Motorklubb.

Motocrossbanan får högre status
Klubben, som idag ligger i division 2 satsar på att komma upp i division 1. Genom upprustningen anser klubben att chansen är stor att man får arrangera Västgötacrossen, Sveriges största serie, på banan. Även ett antal större ungdomsevememang finns möjlighet till genom åtgärdena.
    Bland annat ska pengarna gå till att dra om bansträckningen och göra om hoppen. Även dammproblemen längs banan behöver åtgärdas. Grönområdena i anslutning till banan måste röjas så att de blir möjliga att skötas med en grövre gräsklippare.
    Stugan behöver omklädningsrum med dusch både för tjejer och killar, en entré behöver handikappanpassas. Barnbanan ska förlängas och förbättras. Bara för för att nämna några exempel.

(S) ändrade sig
Frågan om bidraget till motocrossklubben diskuterades redan på kommunstyrelsen i februari, då företrädare för klubben var inbjudna för att redovisa sina önskningar. Då ville socialdemokraterna återremittera frågan, men blev överkörda av vänstermajoriteten. Beslutet då blev att så fort pengarna för Lidetorpsmon var i hamn skulle motorklubben få sitt bidrag.
    Nu står det klart att avtalet mellan länsstyrelsen och kommunen angående Lidetorpsmon står klart, vilket frigör de nödvändiga pengarna till klubben — pengar som inte fanns utrymme för i budgeten för 2018. Kommunen förskotterar bidraget genom att tillfälligt ta av penningpåsen för oförutsedda utgifter. Pengar som ska återbetalas när affären kring Lidetorpsmon reglerats.
    Beslutet brådskade, då det är nödvändigt att slutföra flera tunga transporter till motocrossbanan innan tjälen går ur jorden. Något som annars hade riskerat att knäcka tillfartsvägen.
    Partierna blev till slut helt överens under kommunstyrelsens sammanträde.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER