loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-03-06 12 01

loggadegerforsvänsterndegerforsaren

(S) svajar om Karlskoga lasarett

REGIONALT. Socialdemokraterna ville inte ha med formuleringen "Karlskoga lasarett ska vara kvar" när kommunfullmäktige den 24 april diskuterades riktlinjerna för hur Degerfors kommun ska svara på förslaget till regional utvecklingsstrategi för Örebro län,
    I stället ville man ha en mer svepande formulering om att Karlskoga lasarett ska vara ett av de tre ben som sjukvården i regionen står för.
    Den åsikten var man dock ensamma om. Övriga partier ställde sig bakom formuleringen.
    Nu blir det kommunstyrelsen som får formulera det slutliga svaret från Degerfors. Förutom formuleringen att Karlskoga lasarett ska vara kvar finns bland annat i uppdraget att påpeka nödvändigheten av att samarbetet med Värmlands län ska utvecklas, en fortsatt satsning på Värmlandsbanan för att säkerställa person- och godstransporter och vikten med en strategi för hela länet, inte bara för Örebro stad.

TELEFON96STREAMER