loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Degerforsdelegation gästade Karlskoga lasarett

 • KARLSKOGA BB. Under måndagkvällen hade degerforsvänstern överläggningar med delar av sjukhusledningen på Karlskoga lasarett om den senaste tidens debatt om farhågorna för sjukhusets framtid i allmänhet och BB-avdelningen i synnerhet. Under fyra timmar diskuterades både problem och möjligheter.
  En delegation från degerforsvänstern, bestående av de tre kommunalråden Peter Pedersen, Aniita Bohlin Neuman, Kim Bäckström, kommunfullmäktiges ordförande Jan Ask. degerforsvänsterns gruppledare i fullmäktige Stina Borjo och servicenämndens vice ordförande Mauri Sukuvaara möttes av Lena Adolfsson, områdeschef, Gill Kullberg, läkarchef för kvinnokliniken och Anna-Lena Kjellgren, avdelningschef för ambulans- och akutvård.
  Karlskogalasarett
  Kim Bäckström, Stina Borjo, Anita Bohlin Neuman, Mauri Sukuvaara, Ingvar Eriksson och Peter Pedersen gästade tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Jan Ask Karlskoga lasarett på måndagen.
      En stor samstämmighet rådde då det gällde vad som behöver åtgärdas vad det gäller vad som är de akuta uppgifterna för Karlskoga lasarett står för:
  Vårdandet av samarbetsavtalen med Värmlands län, som löper ut vid årsskiftet. 2014 inbringade detta 81,5 miljoner. En siffra som kommer sjunka till 53,6 miljoner i år.
  Den framtida personalförsörjningen, här gäller det både arbetsbelastning och ersättningsnivåer.
  Bättre introduktion i arbetslivet som anställd, ett arbete som påbörjats.

Nytt möte framöver
Ett antal frågeställningar som degerforsvänstern aktualiserade var hur tio veckors sommarstängt BB försvårade rekryteringen av ny personal och behålla redan anställd personal påverkades och hur den ur Karlskoga lasaretts synpunkt skadliga och fruktlösa diskussionen om storregionen "Region Svealand" påskyndat strävandena att stärka USÖ på de tva andra regionsjukhusens bekostnad.
    En annan fråga som dryftades var hur många i personalen som berördes av sommarstängningen av Karlskoga BB förra året. Någon regionpolitiker har i efterhand hävdat att det var bara en person i personalen som berördes. Enligt sjukhusledningen i Karlskoga var det 24.
    Under det långa mötet blev sjukhusledningen och degerforsvänstern överens om att ytterligare ett möte om verksamheterna på Karlskoga lasarett ska hållas senare.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER