loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Enigt fullmäktige klubbade nytt hyresavtal

difDet var ett enigt kommunfullmäktige som på måndagskvällen klubbade ett nytt hyresavtal för Stora Valla med Degerfors IF.
    Den totala hyran blir för 2018 605.000 kronor, varav hyran för logerna är 105.000 kronor.
    I kommunens huvudavtal med föreningen formuleras att hyresnivåns storlek ska sättas så att Degerfors IF:s förutsättningar för sin verksamhet inte äventyras. Avtalet för 2018 anses inte göra det.
    Åren 2016 och 2017 fick klubben använda Stora Valla hyresfritt, ett måste i arbetet med att rekonstruera Degerfors IF:s ekonomi. Hade så inte skett hade klubben idag inte funnits kvar i elitsammanhang.
    Efter förhandlingar mellan kommunen och klubben kom parterna överens om en hyra på sammanlagt 605.000 kronor för 2018. Det var 270.000 mindre än kommunen budgeterat med, men betydligt mer än om föreningen försvunnit ur elitsammanhang. Om så skulle skett hade kommunens inkomster för Stora Valla varit nära nog noll.

Moderaterna uteblev från fullmäktige
Då frågan förbereddes av kommunstyrelsen hade degerforsvänstern och socialdemokraterna två förslag som stod mot varandra. I kommunstyrelsen har vänstern egen majoritet, vilket man inte har i fullmäktige. Hur det skulle gå vid måndagens möte i kommunfullmäktige var därför en öppen fråga. Inte minst då moderaterna med sina två ledamöter i fullmäktige ofta varit oense internt om frågor rörande Degerfors IF.
    På fullmäktige valde både de moderata ledamötena och deras ersättare att utebli. Spekulationerna bland övriga fullmäktigeledamöter kring detta beteende handlade mycket i att man just var oeniga i frågan, något man inte ville visa upp inför kommande valrörelse.
    För att frågan inte skulle bli en het potatis i fullmäktige sammanträffade dock företrädare för degerforsvänstern och den socialdemokratiska oppositionen i förväg och kunde jämka sina förslag till en kompromiss. En kompromiss som ett enigt fullmäktige ställde sig bakom.


FAKTA: Så ser hyresavtalet med Degerfors IF ut.

1. Årshyran som Degerfors IF ska erlägga 2018 uppgår till 605.000 kronor. Hyran för 2018 har följande uppdelning:
          a. Loger 105.000 kronor
          b. Övrig hyra 500.000 kronor.

2. Hyresreduktionen 2018 finansieras genom att disponera 270.000 kronor av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillföra servicenämndens budget.

3. För den extrahyra om 150.000 kronor som Degerfors IF ska erlägga med anledning av fördyringen av Stora Valla sker ett uppehåll 2018 och beslut för 2019 tas senast i december 2018.

4. Information (ekonomisk information från Degerfors IF, vår anm,) ska lämnas till kommunstyrelsen kvartalsvis.

5. Om det uppstår problem för Degerfors IF med efterlevnad av ovanstående hyresnivå ska föreningen omgående informera kommunstyrelsen.

6. Senast i december 2018 ska en återrapportering ske till kommunstyrelsen när ett mer långsiktigt hyresavtal kan träda i kraft alternativt om behov finns för fortsatt hyresredution 2019.


 

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER