loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Rättvist skatteutjämningssystem inget för (S) i Degerfors

REGIONALPOLITIK. Ett rättvist och uppdaterat skatteutjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner — det vill inte socialdemokraterna i Degerfors ha.
    Det framkom då kommunfullmäktige fastställde Degerfors remissvar på Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Det blev en lång och tidvs hård debatt då fullmäktige slog fast det svar kommunen skulle lämna på kommitténs arbete. "För Sveriges landsbygder — en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd", heter slutbetänkandet. Bakom detta står samtliga riksdagspartier.
    Ett femtiotal kommuner gavs möjlighet att yttra sig över betänkandet. Däribland Degerfors.
    Degerfors kommuns ställer sig i huvudsak positiv till betänkandet, men vill ha skärpningar på vissa områden. En sådan skärpning sade (S), (C) och (KD) blankt nej till. (MP), (M) och (SD) ställde sig i huvudsak positiva till de skarpare skrivningarna.
    Varför (S) och andra sade nej framgick inte av debatten, trots att nejsägarna uppmanades att redovisa bakgrunden till sitt ställningstagande. Förutom att säga nej till ett rättvist och uppdaterat skatteutjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner sade man också nej till följande förslag från Degerfors:

  • Differentierade arbetsgivaravgifter enligt norsk modell. Dyrare i storstäderna och billigare i glesbygdskommuner.
  • Riskkapitalfonder så att lokalt ägda företag kan finansiera expansion på orten och inte tvingas sälja när bankerna inte lånar ut.
  • Laglig rätt för anställda att köpa företag som hotas av flytt eller nedläggning enligt USA-Kanada-modell.
  • Det är för lätt att lägga ner och flytta lönsamma företag i Sverige i jämförelse med övriga EU-länder. Koncerner som vill flytta lönsamma företag måste avtvingas kraftiga avgångsvederlag till de anställda. Se Tyskland, Frankrike, England m.fl.
  • De medel som finns i pensionsfonderna bör tillåtas att användas i ett regionalpolitiskt perspektivför att skapa jobb inom varu- och tjänsteproduktionen.
  • Lokal beskattning av elproduktion och naturtillgångar.
  • Ett rättvist och uppdaterat skatteutjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner.

Hela svaret från Degerfors kommun kan du läsa här!

 

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER