logo

Log in
uppdaterad kl. 14:07, 2016-09-29
lanindelning

Folket säger nej till storregioner

STORREGIONER. Planerna på att dela in Sverige i sex storregioner väcker att allt större folkligt motstånd.
Såväl i Jämtland/Härjedalen som i Norrbotten samlar människor namnunderskrifter för att framtvinga folkomröstningar i frågan. Det arbetet går bra.
     I…

lanindelning

Väntat nej till storregionen

REGIONFRÅGAN. Som väntat blev det kompakt nej till planerna på Svealands län när fullmäktige lämnade sitt remissvar på den statliga utredningen. En…

oversiktsplan

Ny översiktsplan antagen

ÖVERSIKTSPLAN. Det rådde stor enighet när fullmäktige beslutade om en ny översiktsplan för kommunen. Bara då det gällde en mening i det flera hundra…

svealandslan2

Därför blir det nej till Svealands län

REGIONFRÅGAN. Det mesta talar för att det blir ett rungande nej till planerna på storregioner när kommunfullmäktige beslutar om Degerfors remissvar…

hvbhem

”Avtalet om flyktingmottagande har spelat ut sin roll”

FLYKTINGMOTTAGNINGEN: Syrien och Eritrea är de två länder som helt dominerar varifrån flyktingarna kommer som hamnar i Degerfors. Från 2014 fram till…

Nytt från Degerfors kommun

Blåljusnytt